Gastrointestinálne ťažkosti sú pomerne často sa vyskytujúce, zväčša dobre liečiteľné problémy. V tejto časti popisujeme rastliny vhodné ako stomachiká a amára, karminatíva a spazmolytiká. Predstavíme jednotlivé vybrané rastliny vhodné aj vo veterinárnej praxi.

Amára, stomachiká

Horec žltý, Gentiana lutea, Gentianaceae

Kým amára zlepšujú tráviace funkcie zvyšovaním produkcie slín, stomachiká zvyšujú sekréciu žalúdočných štiav. Horec žltý je rastlina známa pod ľudovým názvom encián, gencián, či nepravá angostura. Používanou časťou rastliny je koreň, z ktorého sa pripravuje odvar alebo nálev. Hlavnou obsahovou látkou sú horčiny (2 - 8 %), ktoré sú lokalizované hlavne v kôre a koreni. Najväčší podiel horčín obsahujú sekoiridové horčiny - gentioprikosid. Množstvo horčín v rastline závisí od ročného obdobia, veku rastliny a celkovej výživy. Najvyšší podiel obsahových látok je na jar. Ďalej obsahuje viac ako 1% xantónov - gentisín, isogentisín, metylgentisín, ktoré sú zodpovedné za žltú farbu koreňa. Obsiahnuté sú aj karbohydráty (30 - 55 %), alkaloidy, triesloviny. Pre vysoký obsah horčín sa rastlina používa na podporu trávenia, zvyšovanie vylučovania slín a žlče, čo vedie k zvýšeniu chuti do jedenia. Preto je vhodná pri nechutenstve, ale taktiež pomáha pri nafukovaní vďaka tvorbe tráviacich enzýmov. Ako uvádzajú niektoré experimentálne štúdie, po užití extraktu z horca vykazovali potkany, v závislosti od dávky, zvýšenú žalúdočnú sekréciu. Pri 4% extrakte došlo k zvýšeniu pH zo 4,25 na 4,85. Z pokusu na potkanoch došli vedci k záveru, že po užití extraktu z horca v závislosti od dávky sa zvyšuje žalúdočná sekrécia. 4% extrakt z horca ukazuje vplyv na pH - dochádza k zvýšeniu zo 4,25 na 4,85. Rovnaký výsledok sa dokázal pri psoch. Ďalšie štúdie poukazujú na zvýšenie apetítu zvierat. Králici liečený 12,6 mg/deň horcovým extraktom počas troch dní nevykazovali príznaky toxicity, až na výnimku zníženej úrovne erytrocytov v liečenej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou. Horec by sa nemal používať pri žalúdočných vredoch a zvýšenom tlaku krvi. Výťažky z tejto byliny by sa nemali podávať samiciam v období gravidity a laktácie (horčina môže prechádzať do materského mlieka a dáva mu horkú chuť). Vyššie dávky spôsobujú nauzeu a vomitus.

(Ukážka)

Mgr. R. Eckerová , prof. RNDr. M. Toropila, CSc., MVDr. D. Toropilová, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby