Ostropestřec mariánský - pestrec mariánsky (Silybum marianum [L.] Gaertn.) se původně vyskytoval jen na Kanárských ostrovech, ale postupně se rozšířil do mnoha zemí. V Severní a Střední Americe, Africe, Australasii a na Středním a Blízkém Východě je považován za problematický invazivní plevel. Toto nelichotivé označení si často udržuje i v případech, kdy je cíleně pěstován jako léčivá rostlina. Důvodem je silné zaplevelení pozemků z výdrolu. V zemích střední a východní Evropy, v Egyptě, Číně a v Argentině je komerčně pěstován jako léčivá rostlina, z jejichž semen se získává silymarin. V Polsku je zařazen hned do několika kategorií, tj. plevel, léčivá rostlina, okrasná rostlina, zelenina. V současné době v České republice je ostropestřec pěstován jako léčivá rostlina na cca 4 500 ha. Bohužel, léčivé rostliny, ani ostropestřec, nestojí v popředí zájmu pěstitelů, ani rostlinolékařů a výskytu patogenů a škůdců je věnována jen malá pozornost.

Mezi nejčastěji zaznamenávané původce chorob ostopestřece patří polyfágní plíseň šedá (Botrytis cinerea) a padlí (Golovinomyces orontii, syn. Erysiphe cichoracearum). V zahraničí jsou uváděni další původci listových skvrnitostí, a to houby Ramularia cynarae a Septoria silybi a Cercospora sp. V České republice jsou považovány za nejvýznamnější patogeny ostropestřece mariánského kromě specifické houby Septoria silybi i Alternaria silybi. Ostropestřec je také hostitelem rzí Puccinia cruchetiana, P. laschii, P. mariana a P. punctiformis a sněti Microbotryum silybum nalezené v Řecku na úborech ostropestřce. Za původce vadnutí ostropestřece jsou považovány houby rodu Fusarium. Okruh patogenů identifikovaných na ostropestřeci zahrnuje i viry, a to Tomato spotted wilt virus a Cucumber mosaic virus. Z živočišných škůdců patří nejčastěji se vyskytujícím plži a mšice. +-

Pro růst a vývoj ostropestřce jsou uváděny jako limitující faktory nadmořská výška (do 500 m n. m.), průběh počasí během vzcházení a při dozrávání úborů a zejména kvalita osiva. Výskyt patogenů na osivu ovlivňují faktory během vegetace, způsob a délka skladování. Na osivu jsou zaznamenávány četné saprofytické, ale i parazitické druhy hub rodu Alternaria, Rhizopus, Cladosporium, Mucor, Botrytis, Curvularia, Epicoccum, Gonatobotrys, Humicola, Penicillium, Pirella, Septoria, Stemphylium a Trichothecium.

(Ukážka)

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby