Ing. Dušková Elena, Schubertová Vlasta, Ing. Dušek Karel, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i, Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci

Pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci se v České republice zabývá shromažďováním a udržováním genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR). V současné době je v  kolekci zařazeno a udržováno 990 položek LAKR více než 70 druhů. Genetické zdroje představují obrovský potenciál rostlinného materiálu a poskytují možnost různého uplatnění a prezentaci těchto materiálů pro veřejnost. Do kolekce LAKR patří mnoho druhů, které byly v minulosti hojně využívány i jako barvířské rostliny. U mnoha z nich se do dnešní doby zachovalo druhové jméno barvířský, svědčící o využívání těchto rostlin na přípravu barvících lázní při barvení textilu, vláken, papíru, kůže, při barvení potravin apod.  Jako příklad můžeme uvést mořenu barvířskou (Rubia tinctorum L.), rmen barvířský (Anthemis tinctoria L.), světlici barvířskou (Carthamus tinctorius L.), rýt barvířský (Reseda luteola L.), boryt barvířský (Isatis tinctoria L.) a mnoho dalších. Při shromažďování kolekce bylo záměrem poukázat nejenom na využití rostlin v lékařství a léčitelství, ale připomenutí jejich role v tradičním barvířství a ověřit mnohdy zapomenuté postupy využívání barvířských rostlin. Do kolekce barvířských rostlin jsou nově zařazeny druhy mořena barvířská, boryt barvířský, rýt barvířský, rmen barvířský, srpice barvířská, zlatobýl kanadský, vratič obecný. Jednotlivé genotypy byly získány na sběrových expedicích v České a Slovenské republice (boryt barvířský na 4 lokalitách v ČR, rýt barvířský na 1 lokalitě v ČR, rmen barvířský na 3 lokalitách v ČR a SR, a srpice barvířská na 3 lokalitách v ČR). Ostatní druhy byly získány od donorů v České republice (VÚRV Praha, VÚP Troubsko, botanické zahrady apod.). Další druhy použité k barvení (asi 12 % z celkové kolekce) byly vybrány ze stávající kolekce genetických zdrojů.

Historie barvířství a používání přírodních barviv sahá hluboko do minulosti, kdy lidé rostliny využívali zejména jako potraviny, materiál na zhotovování oděvů, k léčení nemocí a zranění a hned těsně za těmito činnostmi následovalo využití přírodních barviv k rituálním účelům a také v barvířství.

Pravěké a starověké kultury odlišovaly společenské vrstvy obyvatel nejen podle látek a kvality zpracování oděvů, ale i podle barev a je zřejmé, že barvířské rostliny byly po léčivkách jedněmi z nejznámějších a prostými lidmi dobře poznávaných druhů.

Pozdější vznik barvíren, barvířských cechů a dílen a jejich vliv na vývoj kultury jednotlivých národů je nezpochybnitelný a znamenal vedle sběru barvířských rostlin z přírody i jejich cílené pěstování a významný byl i mezinárodní obchod s těmito rostlinami.

Zlom ve využívání přírodních barviv nastal až v 19. století, kdy přírodní zdroje pro barvení nahradily syntetická barviva, která - na rozdíl od těch přírodních – byla stálá, levná, dostupná a zaručovala stálý odstín při barvení.

V současné době jsou tendence vracet se k tradicím našich předků a především záchrana, poznávání a zachovávání bohatství tradičních mizejících druhů rostlin, mezi něž bezpochyby barvířské rostliny patří, jejich vyhledávání na přirozených lokalitách výskytu, konzervace (in situ nebo on farm) a zejména propagace starých a mnohdy zapomenutých technologií pěstování a zpracování těchto rostlin se stala součástí práce na pracovišti a projektu záchrany a konzervace kulturního dědictví.

Dnešní generace se setkává s využitím barvení přírodními barvivy například o Velikonocích. Barvení velikonočních vajíček ve slupkách cibule, listy červeného zelí a špenátu, červenou řepou, čajem, kávou nebo kurkumou se traduje v mnoha rodinách.

Starší generace pamatuje barvení vlasů pomocí ořechového listí, zeleného oplodí ořechů (Juglans regia L.) nebo kořenem reveně (Rheum rhabarbarum L.), či zesvětlování barvy vlasů pomocí květenství heřmánku (Matricaria chamomilla L.).

(Ukážka)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby