Flavanoly v čokoláde − ochrana pred UV žiarením ?

Starnutie kože je komplexný proces, ktorý okrem časových a genetických faktorov v značnej miere ovplyvňuje aj vonkajšie prostredie. Jedným z najznámejších faktorov spôsobujúcich

urýchľovanie procesu starnutia kože je dlhodobá a nadmerná expozícia slnečného svetla, špecificky jeho ultrafialová zložka (UV).

V pokožke redukuje hrúbku epidermálnej vrstvy, znižuje jej pružnosť, vysušuje, dochádza k poklesu celkovej odolnosti a podporuje tvorbu vrások. Podľa súčasných vedeckých poznatkov môže zohrávať nezanedbateľnú úlohu aj pri vzniku a vývoji rakoviny kože. V poludňajších hodinách počas letných mesiacov, keď je intenzita UV žiarenia najvyššia, sa preto všeobecne neodporúča pobyt na prudkom slnku; v prípade nevyhnutnosti je bezpodmienečne potrebné používať ochranné slnečné filtre. Podľa jednej dánskej štúdie len 65 % opaľujúcich sa používa tieto prostriedky a len 46 % ich aplikuje na celé telo. V Kanade prostriedky na ochranu proti negatívnemu pôsobeniu intenzívneho UV žiarenia používa len polovica využívajúcich slnečný kúpeľ. Ako upozorňujú odborníci, pokožka má svoju „pamäť“, čo pri súčasných módnych trendoch, keď je „in“ celoročne opálená pleť (vysokým rizikom poškodenia kože je aj opaľovanie sa v soláriách), je vážnym problémom, že pokožke sa nedostáva takmer žiadne „oddychové“ obdobie na regeneráciu.

V poslednom čase sa výskum v tejto oblasti intenzívne zameriava aj na to, či určité systematicky používané výživové prostriedky môžu voči UV žiareniu poskytovať aspoň čiastočne efektívnu ochranu. Zo skupiny polyfenolov sú to predovšetkým v čokoláde sa nachádzajúce antioxidačne, protizápalovo a genetickú informáciu v DNK chrániace flavanoly.

Kanadský výskumný tím v novšie publikovanej (2014) dvojito zaslepenej, randomizovanej, kontrolnej štúdii u žien vo veku 20 − 65 rokov 1. a 2. fototypu, kde je najvyššie riziko spálenia sa, počas 15 týždňov sledoval, aký vplyv má konzum kvalitnej tmavej čokolády

(obsah kakaa nad 70 %) na citlivosť kože voči pôsobeniu UV žiarenia. Napriek istým problémom pri vyhodnocovaní výsledkov na dve skupiny rozdeleného súboru, možno brať ako pozitívum skutočnosť, že pozorovali štatisticky významné zvýšenie elasticity pokožky v skupine dostávajúcej čokoládu s vysokým obsahom flavanolov (600 mg) v dennej dávke 30 g. Tento priaznivý trend pretrvával ešte aj počas nasledujúcich troch týždňov. Presný dôvod pozitívneho efektu sa autorom nepodarilo celkom objasniť.

Predpokladá sa však, že pravdepodobnou príčinou bolo zlepšené prekrvenie kože a s ním spojené zvýšenie produkcie kolagénu a elastínu, zložiek, ktoré u človeka s postupujúcim vekom klesajú. Odporúčanie expertov je, aby sa ochranný vplyv flavanolov skúmal na súboroch s čo najvyšším možným počtom respondentov, a to predovšetkým z toho dôvodu, že aj v tejto výskumnej práci boli zaznamenané veľké individuálne rozdiely citlivosti kože na UV žiarenie.

PharmDr. Ľ. Farkaš


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby