Bačkorová, M., Mochnacký, S.: Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach............. 162

Čižmárik, J.: Carl von Linné  .........................................................................  40

Čižmárik, J.: Nové knihy: Nagy, M., Mučaji, P., Grančai, D.: Farmakognózia. Biologicky aktívne metabolity a ich zdroje........42

Čižmárik, J.: Antoine-Augustin Parmentier ......................................................84

Čižmárik, J.: Jan Svatopluk Presl ...................................................................124

Čižmárik, J.: Daniel Hanbury .........................................................................159

Čižmárik, J.: Richard Spruce ..........................................................................208

Čižmárik, J.:  Augustin Pyrame de CANDOLLE  ........................................246

Dušková,E., Schubertová,V., Dušek,K.: Barvířské rostliny v české sbírce genetických zdrojů léčivých rostlin (1,2) ...........................8, 54

Ďuriška, O.: Žezlovka čínska – záhadná huba z ďalekých Himalájí  .............226

Eckerová, R., Toropila, M., Toropilová, D., Najšlová, M.: Veterinárna starostlivosť (1): Ochrana ústnej dutiny ................................................................................70

Eckerová, R., Toropila, M., Toropilová, D., Najšlová, M., Habán, M.: Veterinárna starostlivosť (2): Výber rastlín vhodných pri tráviacich ťažkostiach ............100

Eckerová, R., Toropila, M., Toropilová, D.: Veterinárna starostlivosť (3): Pochúťky pre psíkov z prírody .......................................................................152

Eckerová, R., Toropila, M., Toropilová, D., Najšlová, M., Habán, M.: Veterinárna starostlivosť (4): Zoonózy – endoparazit škrkavka...186

Eckerová, R., Tomko, M., Toropila, M., Toropilová, D., Habán, M., Kvačkajová, M.: Veterinárna starostlivosť (5): Psy a zima.........228

Farkaš, Ľ.: Zo zahraničnej tlače – Flavonoly v čokoláde – ochrana pred UV žiarením?..............20

Farkaš, Ľ.: Zo zahraničnej tlače – Lopúch – jeho prínos pri cukrovke ..........57

Farkaš, Ľ.: Zo zahraničnej tlače–Mliečnik prýštec v súčasnej dermatológii ..114

Farkaš, Ľ.: Zo zahraničnej tlače – Cesnak – efektívny v liečbe vysokého krvného tlaku....146

Farkaš, Ľ.: Zo zahraničnej tlače – Olivový olej v prevencii rakoviny a demencie (?)......195

Farkaš, Ľ.: Zo zahraničnej tlače – Liečivé účinky duly ............................236

Fialová, S.: Zdravé recepty: Kari – kokosová polievka s jablkami ..................75 

Fialová, S.: Prírodné látky s lokálnym účinkom na pohybový aparát ...........92

Fialová, S.: Prírodné látky pre zdravý krvný obeh ........................................174

Grančai, D.: Nové knihy: Mika,K.: Fytoterapia z pera lekára .....................75

Grančai, D.: Jubileá – Životné jubileum Ing. Valdemara Štalmacha .............82

Grančai, D.: Odpovedáme čitateľom. Machovka a jej liečivé účinky ........248

Habán, M.: Pestovanie chmeľu na Slovensku ...............................................25

Hamar, T., Taranová, E.: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín.

Slovo na úvod .................................................................................................113

Hamar,T., Taranová, E.: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (1, 2, 3)....160, 206, 247

Horváth, P., Pizňak, M.: Komunitné záhrady .................................................204

Jahodář, L.: Nopál smokvec (opuncia figová) v terapeutickém využití .........34

Jurčák, S., Homolová, Z.: Záhradka zdravia (1, 2, 3, 4, 5, 6)..27, 61, 106, 141, 201, 245

Jurkaninová, S., Kubínová, R.: Pochvatec šišákovitý ....................................184

Kaffková, K., Kaššák, P.: Nechtík lekársky – pestovanie, história, zaujímavosti, použitie....104

Kaffková, K., Kaššák, P.: Fenikel obyčajný - pestovanie, história, zaujímavosti, použitie....142

Kaffková, K., Kaššák, P.: Rasca lúčna - pestovanie, história, zaujímavosti, použitie...202

Krkošková, B.: Súčasný stav výživy a aktuálne výživové odporúčania (1, 2)................98, 136

Krkošková, B.: Tradičné a nové potraviny na báze obilnín (1,2)............188, 222

Kuczmannová, A.: Liečivé rastliny ako možnosť terapie diabetickej vaskulopatie.................132

Kurin, E.: Liečivé rastliny pri ženskej neplodnosti ......................................216

Mika, K.: Od rastliny k človeku (LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV)..................... 36, 69, 107, 144, 196, 230

Miláčková, I.: Liečivé plody, ich význam a využitie (1,2) ............................4, 48

Miláčková, I.: Sympózium o liečivých rastlinách a prírodných liečivách ......151

Peráčková, Z., Hojerová, J., Beránková, M.: Opunciový olej v kozmetike...102

Píš, V.: Stredomorská záhrada na Starej hore v Pezinku ..................................72

Pížl, J.: Komunitné záhrady. Ako z malej plochy záhrady získať dobrú úrodu ..14

Pížl, J.: Komunitná záhrada – skoro rodiace a malé ovocné stromy ..................78

Pížl, J.: Komunitné záhrady. Zelenina z jazierka ............................................116

Pížl, J.: Komunitné záhrady. Hnojenie na prírodný spôsob. Dážďovky, živé pluhy produkujúce záhradkárske čierne zlato......154

Pížl,J.: Olivové Vianoce, dar zdravia a dobrej chuti ...................................238

Redakcia: Diagnóza – obezita  .......................................................................32

Redakcia: Puškvorec obyčajný (Acorus calamus L.) ......................................76

Redakcia: Homocysteín ako všeobecný ukazovateľ celkového zdravotného stavu. Rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb....... 85

Redakcia: Ďumbier lekársky a jeho účinky .................................................198

Redakcia: Vitamín D v boji proti chrípke a nachladnutiu ...........................232

Rendeková, K.: Vybrané liečivé rastliny s antimikrobiálnym účinkom .........172

Spilková, J.: Jubileá – doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. sedmdesátníkem ....83

Spilková, J.: Léčivé kůry .................................................................................176

Šafránková, I.: Choroby léčivých rostlin (1, 2, 3, 4, 5, 6)......12, 58, 96, 134, 180, 220

Štalmach, V.: Vzpružujúca droga z dažďového pralesa (27)........................28

Štalmach, V.: Jubileá: Profesor Kišgeci 75-ročný  .......................................38

Štalmach, V.: Od potravy pre bohov k dnes už temer zabudnutému lieku (28) . 62

Štalmach, V.: Od kávovníka k liekom s obsahom kofeínu (29)........................110

Štalmach, V.: Jed ako liek (30) .....................................................................138

Štalmach, V.: Od liečivej rastliny k lieku a od lieku k dopingu (31) .............192

Štalmach, V.: Liek, ktorý sa stal terapeuticky nezaujímavý (32)  ..................233

Tekeľová, D.: Jubileá: doc. RNDr. Melanie Felklová, CSc.–významná pedagogička a výskumná pracovníčka v oblasti pestovania liečivých rastlín.....122

Tekeľová, D.: Jubileá: K životnému jubileu Dr. h. c. prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc. ...........165   

 

 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby