Európsky liekopis (European Pharmacopoeia 8.0) uvádza článok FENNEL, BITTER – Foeniculi amari fructus a FENNEL, SWEET – Foeniculi dulcis fructus.  

 Fenikel obyčajný (Foeniculum vulgare Mill.)

Dvojročná až trváca, zriedkavo jednoročná rastlina, so silným dužinatým, vretenovitým koreňom vytvára jemne ryhovanú, lysú stonku, dorastajúcu do výšky 0,5 – 2,0 m. V prvom roku vegetácie vyrastá prízemná ružica listov, ktoré sú jemné s nitkovitými úkrojkami. Listy s pošvovitou, 30 – 60 mm dlhou stopkou, striedavé, krídlato perovité. Úzke, dlhé, čiarkovité až niťovité úkrojky, 5 – 50 mm dlhé, výrazne aromatické. Kvety sú obojpohlavné, drobné, žltej farby, prenikavo voňajúce sú usporiadané do dvakrát zloženého plochého okolíka. Kvitnú v júni až júli. Plod je oválne pretiahnutá dvojnažka s piatimi rebrami. V plôške medzi rebrami sa nachádza vždy jeden siličnatý kanálik so žliazkou schopnou tvoriť silice. Dĺžka nažky je 4 – 10 mm, šírka 2 – 4 mm. Hmotnosť tisíc semien je 2 – 7 g.

 Pre farmaceutické účely sa zberá  zrelý, usušený feniklový plod  - Foeniculi fructus, špecifikovaný na:

  • feniklový plod horký – Foeniculi amari fructus (zvyčajne hnedozelená farba plodu), získavaný z Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. vulgare.
  • feniklový plod sladký – Foeniculi dulcis fructus (zvyčajne svetlozelená farba plodu), získavaný z Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt. & Trab.

 Obidva poddruhy sa rozlišujú okrem morfológie stopiek a listových pošiev aj obsahom a zložením silice. Nažky majú gáfrovo-anízovú vôňu s jemne horkastou až sladko korenistou chuťou.

 Pre konzumáciu zdužnatených stoniek sa pestuje tzv. fenikel bolonský (Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.), ktorý má uplatnenie v gastronómii pri príprave jedál.

 FOENICULI AMARI FRUCTUS (PhEur 8.0)

Drogu tvorí usušený zrelý plod alebo čiastočne rozpadavý plod druhu Foeniculum vulgare

Mill. subsp. vulgare var. vulgare. Musí obsahovať najmenej 40 ml silice na 1 kg drogy, počítané na vysušenú drogu. Podľa požiadaviek európskeho liekopisu silica musí obsahovať najmenej 60,0 % anetolu a 15,0 % fenchónu. Charkateristické pre zrelý plod, že je bledozelenohnedý, hnedý alebo zelený a má príjemný pach a korenistú chuť.

 FOENICULI DUCIS FRUCTUS (PhEur 8.0)

Drogu tvorí usušený zrelý plod alebo čiastočne rozpadavý plod druhu Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt. & Trab. Musí obsahovať najmenej 20 ml silice na 1 kg drogy, počítané na vysušenú drogu. Silica musí obsahovať najmenej 80,0 % anetolu. Charakteristické pre zrelý feniklový plod sladký je bledozelený alebo bledožltkastohnedý.

Zo skúšok totožnosti vyplýva, že dvojnažka obidvoch poddruhov fenikla je valcovitého tvaru, podlhovastá, v dolnej časti okrúhla a v hornej zúžená, zväčša 3 mm až 12 mm dlhá a 3 mm až 4 mm široká. Časti plodu sú hladké a majú 5 výrazných slamovožltých rebierok. Na priečnom priereze sú pod lupou viditeľné 4 siličné kanáliky na strane dorzálnej a 2 na strane pútcovej. Práškovaná droga je sivohnedá až sivožltá.

 Tabuľka: Porovnanie základných kvalitatívno-kvantitatívnych rozdielov  medzi poddruhmi  fenikla podľa PhEur 8.0

(ukážka)

 Doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby