Tulipa x gesnerana L., Tulipán zahradní, tulipán Gesnerov

Rozšíření: Původem pravděpodobně z Přední Asie, v kultuře tulipán vznikl jako polyhybrid. U nás je od pradávna pěstován v mnoha odrůdách.

Popis: Vytrvalá bylina, 30 cm i více vysoká, s podzemní vejčitou cibulí, v průměru kolem 3 cm. Lodyha je přímá, zakončená jediným velkým rozmanitě zbarveným květem. Listy široce kopinaté, sivozelené. Okvětní lístky jsou podlouhle vejčité. Kvete v březnu až květnu. Plod je trojhranná trojpouzdrá tobolka.

Použití: Tulipány jsou okrasné rostliny, v medicíně žádné využití nemají.

Jedovatá část: Celá rostlina.

Obsahové látky: Listy, květy a zejména cibule obsahují toxické glykosidy tuliposid  A a B, které po hydrolýze spontánně laktonizují v tulipalin A a B, z nichž tulipalin A je považován za hlavního původce dermatitid.

Toxicita příznaky otravy: Tulipalin podobně jako chemicky příbuzný protoanemonin (viz pryskyřníky) silně dráždí pokožku a sliznice úst, hrdla a průdušek též způsobuje záněty zažívacího traktu, zvracení krvavé průjmy a zánět ledvin Po požití cibulí nastává slinění a ochrnují senzitivní nervy; účinné látky působí na prodlouženou míchu a na činnost žláz. Molekula tulipalinu obsahuje methylenovou skupinu, která tvoří vazby s SH skupinami proteinů nebo glutathionu, tak se vysvětluje účinek cytotoxický, alergogenní a mutagenní.  V Holandsku byly pozorovány poruchy menses u žen, které při práci na tulipánových plantážích přicházely do styku s cibulemi i při jídle. Experimentálně se prokázala estrogenní aktivita obsahových látek cibule.
Kontakt s cibulemi, ale i s jinými orgány rostliny, zejména květy, může způsobovat u některých osob (zvláště u pracovníků v zahradnictví) vážně dermatitidy. „Tulipánová dermatitida“ je charakterizována edematózními změnami kůže na kontaktních plochách rukou, zejména na konečcích prstů, a poškození nehtů (zvýšená lámavost). Po delším kontaktu s cibulemi nebo šťávou z nich se objevuje zarudnutí pokožky s otokem, svěděním nebo pálením a vznikem trhlin, místy s odlupováním pokožky. Některé kultivary tulipánů vyvolávají tento obraz alergického ekzému ve větší jiné v menší míře.

Léčení otravy: Po požití (obvykle více jak dvou cibulí) vyvolat zvracení, podat aktivní uhlí a projímadlo. Výplach žaludku, náhrada elektrolytů, při křečích diazepam.  Lehčí formy dermatitid se vyléčí po odstranění zdroje spontánně během několika dnů. V těžších případech použít antialergika (lokální aplikace kortikoidních mastí).

Poznámka: Tulipán zahradní (t. Gesnerov) je souborný botanický název pro zahradní kultivary různých východoevropských druhů tulipánů.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby