Liečivé rastliny 6/2015

doc. RNDr. J. Spilková, CSc.:
Léčivé kořeny II       
Medicinal roots II
Heilsame Wurzeln II


Mgr. R. Eckerová , prof. RNDr. M. Toropila, CSc., MVDr. D. Toropilová, PhD.:
Čarovná moc malého konárika  – imelo biele    
Enchanting power of a small twig – mistletoe
Die Zauberkraft eines Ästchens – die Mistel

 


Mgr. I. Miláčková, PhD.:
Bezpečnosť používania rastlinných preparátov  s obsahom arbutínu 
Safety of arbutin-containing herbal preparations use
Verwendungssicherheit bei pflanzlichen Zubereitungen mit Arbutin


Ing. V. Štalmach:
Od liečivej rastliny k Nobelovej cene       
From a medicinal plant to the Nobel Prize
Von einer Heilpflanze zum Nobelpreis


Ing. B. Krkošková, CSc.:
Moderné technológie balenia potravín        
Modern technologies in food packaging
Moderne Technologien in der Lebensmittelverpackung


Nové knihy:
Liečenie včelími produktmi      
Apitherapy – therapy using bee‘s products
Apitherapie – Heilung durch Bienenprodukte


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (LXIX)        
From plant to man (LXIX)
Von der Pflanze zum Menschen (LXIX)


Redakcia:
Osteoporóza – tichý zlodej kostí      
Osteoporosis – a quit bone thief
Osteoporose – ein stiller Knochendieb


doc. Ing. J. Eftimová, CSc., Mgr. Ľ. Ballová, Mgr. S. Kurhajec:  
Perspektívy využitia rastlín TČM v terapeutickej praxi         
Prospective TCM plants for the therapeutic use
Aussichtsreiche Heilpflanzen der TCM für die Therapie


Ing. K. Kaffková, Ing. P. Kaššák:
Medovka lekárska – zaujímavosti, história a využitie v ľudovom liečiteľstve a domácnosti     
Lemon balm – interesting facts, history, use in folk medicine and in the household
Die Zitronenmelisse – Wissenswertes, Geschichte und Nutzung
in der Volksheilkunde und im Haushalt


doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc.:
Zaujímavé a menej známe rastlinné drogy v liekopise a farmaceutickom kódexe (12)       
Interesting and less known herbal drugs in the pharmacopoeia and in the pharmaceutical codex (12)
Interessante und weniger bekannte pflanzliche Drogen im Arzneimittelbuch und dem pharmazeutischen Kodex (12)

Redakcia:
Opäť je tu zima...      
Winter is here again...
Der Winter ist wieder da...


PharmDr. Ľudovít Farkaš:
Kustovnica (goji) a interakcie so syntetickými liekmi   
Goji (Lycium barbarum) and herb-drug interactions
Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum) und Pflanzen-Arzneimittelwechselwirkungen


Ing. J. Pížl:
Enzýmy zo záhradky – zdravie pre každého      
Enzymes from the garden – health for everyone
Enzyme aus dem Garten – Gesundheit für alle


prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (46)    
Toxic and allergenic plants (46)
Gift- und Allergiepflanzen (46)


Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: P. J. Pelletier       
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: P. J. Pelletier
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: P. J. Pelletier


Register časopisu Liečivé rastliny 2015


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby