Liečivé rastliny 4/2015
Liečivé rastliny 4/2015

Mgr. I. Miláčková, PhD.:
Liečivé listy, význam a využitie v praxi (3)  
Liečivé listy, ich význam a použitie (5)
Medicinal leaves, their importance and use (5)
Heilsame Blätter, ihre Bedeutung und Nutzung (5)


Ing. B. Krkošková, CSc.:
Technologické pomocné látky pri výrobe potravín    
Technological excipients in food production
Technologische Hilfsstoffe in der Lebensmittelproduktion
Ing. V. Štalmach:
Liek pre Delfína – syna francúzskeho kráľa   
A remedy for the Dolphin – the Dauphin of France
Ein Heilmittel für den Delfin – den Dauphin de France


PharmDr. Ľ. Farkaš:
Šafran znižuje vnútroočný tlak   
Saffron reduces intraocular pressure
Safran senkt den Augeninnendruck


doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., Ing. D. Luščáková:
Zaujímavé a menej známe rastlinné drogy v liekopise a farmaceutickom kódexe (10) Euphrasiae herba – očianková vňať       
Interesting and less known herbal drugs in the pharmacopoeia and in the pharmaceutical codex (10) – Euphrasiae herba –  Eyebright herb
Interessante und weniger bekannte pflanzliche Drogen im Arzneimittelbuch und dem pharmazeutischen Kodex (10) – Euphrasiae herba – Augentrostkraut


Redakcia:
Imunita – obranná línia nášho organizmu      
Immunity – a defence line of our body
Die Immunität – eine Verteidigungslinie unseres Körpers


Ing. J. Pížl:
Komunitné záhrady (4). Šaláty – zdroj vitamínov v jeseni       
Community gardens (4). Salads – vitamin sources in autumn
Gemeinschaftsgärten (4). Salate – Vitaminquellen im Herbst


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (LXVII) – mak vlčí       
From plant to man (LXVI) – common poppy (Papaver rhoeas)
Von der Pflanze zum Menschen (LXVI) – Klatschmohn (Papaver rhoeas)

prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (44)      
Toxic and allergenic plants (44)
Gift- und Allergiepflanzen (44)

Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Mgr. T. Vymyslický:
Sběr tradičních léčivých rostlin v jihomoravských lokalitách      
Collecting traditional medicinal plants in South-Moravia
Das Sammeln von traditionellen Heilpflanzen in Südmähren

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Milan Lehký – laudatio      

Redakcia:
Krása vyviera zvnútra      
Beauty springs out from the inside
Schönheit quellt aus dem Inneren heraus

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: F. A. Flückiger       
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Friedrich August Flückiger
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Friedrich August Flückiger


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby