Slovenský farmaceutický kódex SFK 1 (Codex Pharmaceuticus Slovacus. Editio prima) uvádza rastlinnú drogu Epilobii herba – vrbovková vňať.

Epilobii herba (SFK 1) – vrbovková vňať (syn.: koreň vŕbovky)

Usušená kvitnúca vňať druhov rodu Epilobium – vŕbovka: v. malokvetá, v. horská, v. kopcová a v. ružová. Musí obsahovať najmenej 1,0 % flavonoidov. Z opisu a vlastnosti drogy vyplýva, že je slabo aromatického zápachu, horkastej, zvieravej chuti. 

Rozdiely medzi jednotlivými druhmi

Vŕbovka malokvetá (Epilobium parviflorum SCHREB.) – stonka je okrúhla, žľaznatá a ochlpená, miestami červenkastá. Listy sú v dolnej časti protistojné, v hornej striedavé, podlhovasté, kopijovité, širokou bázou prisadnuté, mierne zúbkaté, mierne tupé, mäkko chlpaté. Kvety sú štvorpočetné, v pazuchách horných listov jednotlivé, púčiky guľovito vejcovité, krátko zahrotené. Koruna jasne fialová s priemerom 8 mm až 12 mm, korunné lupienky trojuhlé, obráteno srdcovité, o jednu tretinu dlhšie ako kalich, blizna štvordielna. Plod je tobolka, čiarkovitá, po bokoch holá, s veľkým počtom semien. Semená sú 1 mm veľké, obráteno vejcovité, s mäkkými chlpmi na vrchole.

Vŕbovka horská (Epilobium montanum L.) – stonka je okrúhla, v hornej časti slabo rozprestretá s dvoma radmi chĺpkov, hore roztrúsene žliazkato ochlpená. Listy sú protistojné, krátko stopkaté, široko až úzko vajcovité, na báze zaokrúhlené, nerovnomerne pílkovité, zahrotené, na oboch stranách na žilnatine ochlpené. Koruna červenoružová s priemerom 6 až 10 mm, lupienky klinovito obrátene vajcovité, ostro vykrojené, tmavo žilkované, dvakrát dlhšie ako kalich. Blizna najskôr okrúhla, neskôr rozložene štvordielna. Plod je ochlpená tobolka s početnými 1 mm veľkými, obráteno vajcovitými semenami, s mäkkými chlpmi na vrchole.

Vŕbovka kopcová (Epilobium collinum C. C. GMEL) – stonka je na báze rozkonárená, páperistá. Listy majú v pazuchách krátke vetvičky. V dolnej časti stonky protistojné, v hornej striedavé, krátko stopkaté, vajcovité až úzko vajcovité, nepravidelne ostro pílkovité, horné vajcovito kopijovité. Kvety sú zahrotené, v pazuchách horných listeňov jednotlivé, s tupými kvetnými púčikmi. Koruna ružovočervená s priemerom 5 mm. Blizna štvordielna. Plod je mäkko plstnatá tobolka s početnými 1 mm veľkými, obráteno vajcovitými semenami, s mäkkými chlpmi.

Vŕbovka ružová (Epilobium roseum SCHREB.) – stonka je rozkonárená, zvyčajne plstnatá, dolu štvorhranná a lysá. V hornej časti je valcovitá, so štyrmi pruhmi chlpatých trichómov. Listy sú vajcovito kopijovité, protistojné, stopkaté, pílkovité. Kvety sú v pazuchách horných listeňov jednotlivé s mierne dlhšou korunou ako kalich. Lupienky sú ružovkasté, s priemerom 5 mm. Blizna je kyjovitá. Plod je sivoplstnatá, roztrúsene žľaznatá tobolka s početnými 1 mm veľkými, vajcovitými semenami, na povrchu bradavičnatými, s mäkkými chlpmi na vrchole.

Tabuľka: Mikroskopické rozdiely medzi druhmi vŕbovky (Spracované podľa SFK 1)

...

 Doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby