Lykovec jedovatý

Rozšíření - Daphne mezereum L. - Lýkovec jedovatý – lykovec jedovatý: Druh s euroasijským rozšířením; u nás ve stinných i světlejších lesích na humózních půdách od nížiny až do hor roztroušeně, v Karpatech častěji. Často pěstovaný jako okrasný keř v zahradách.


Popis: Keř vysoký 40 až 150 cm. Větve má houževnaté, žlutohnědé, v mládí plstnaté, později lysé. Tenké střídavé listy jsou podlouhlé, krátce řapíkaté, tupě ukončené, celokrajné a lysé; vyrůstají až po odkvětu. Květy po 2 - 3 v postranních svazečcích jsou růžové až růžově fialové, vzácně i bílé, trubkovité se čtyřmi cípy, tvořené srostlými kališními lístky; omamně vonící. Kvete v únoru a březnu, po tuhé zimě někdy až v dubnu, před vyrašením listů. Plodem je vejčitě kulovitá červená peckovice, dozrávající v červenci až srpnu.
Použití: Dřívější používání kůry při revmatismu je obsoletní.
Jedovatá část: Celá rostlina, hlavně kůra a plody.
Obsahové látky: Kumariny dafnetin a jeho glykosidy (dafnin, dafnetin-8-glukosid), dafnoretin, umbeliferon, toxické forbolové deriváty dafnetoxin a mezerein.
Toxicita a příznaky otravy: Udává se, že 10 - 12 peckovic může být smrtelnou dávkou pro dospělého. Při vnější aplikaci se projeví zánětlivé změny na kůži: zčervenání, zpuchýřkovatění, při delším působení zvředovatění. Po požití se objeví kýchání, nevolnost, podráždění pokožky, horečka, křeče, obrny, poškození ledvin, šok, gastroenteritida s nekrózou žaludeční sliznice, nakonec oběhový kolaps.
Léčení otravy: Po doteku s rostlinou sterilně překrýt postižená místa, lokálně podat Locacorten – pěnu (mast), profylaxe sekundární infekce. Po požití první pomoc podle obecných zásad, výplach žaludku, náhrada elektrolytů, vyrovnání pH podáním NaHCO3, kontrola funkce ledvin, při křečích diazepam i. v., popř. podání plazmy, podle potřeby i kyslík.
Poznámka: Podobnou toxicitou se vyznačují i ostatní lýkovce rostoucí u nás v přírodě nebo pěstované jako okrasné dřeviny v zahradách, Z volně rostoucích jde zejména o nízký stálezelený keřík Daphne cneorum L. – lýkovec vonný (lykovec voňavý) – s červenohnědými zasýchavými peckovicemi, vyskytující se zejména na vápencích v teplejších polohách a kvetoucí v dubnu až červnu. Pouze na Slovensku (na vápencových skalách Muráňské vysočiny) se vyskytuje D. arbuscula Čelak. – lýkovec slovenský (lykovec kríčkovitý), nízký, vidličnatě větvený stálezelený keřík s listy nakupenými na koncích větviček, kvetoucí v květnu až červnu.
Dapne cneorum patří mezi kriticky ohrožené druhy obou republik.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby