Európsky liekopis (European Pharmacopoeia 8.0) uvádza článok NARROW-LEAVED CONEFLOWER ROOT – Echinaceae angustifoliae radix.  Slovenský farmaceutický kódex SFK 1 (Codex Pharmaceuticus Slovacus. Editio prima) uvádza rastlinnú drogu Echinaceae angustifoliae radix – echinaceový koreň.

Echinacea úzkolistá (Echinacea angustifolia D.C.)

Rod echinacea patrí do čeľade astrovité, zahŕňa spolu deväť druhov s viacerými odrodami. Patria sem viacročné druhy. Stonka dorastá do výšky 0,6 – 1,5 m, zvyčajne býva nerozkonárená, pokrytá drsnými trichómami. Listy sú usporiadané na stonke striedavo až  protistojné, celistvo okrajové, kopijovité, dlhé 0,05 – 0,3 m, široké 10 – 40 mm. Spodné listy sú krátkostopkaté, vrchné sediace. Listová čepeľ je pokrytá drsnými trichómami. Kvetné úbory vyrastajú jednotlivo, sú dlhostopkaté, pomerne veľké, v priemere 50 – 70 mm široké, kužeľovito vypuknuté kvetné lôžko s výraznými úzkymi, dlhými jazykovitými kvetmi, ktoré sú bledo ružové. Zákrov je miskovitý, zákrovné listene sú kopijovité, štetinaté, dvojradové. Pôsobia veľmi dekoratívne, z tohto dôvodu sa často pestujú v záhradkách spolu s príbuznými druhmi.  V našich podmienkach kvitne zvyčajne v júli až septembri. Plod je hnedá, 3 – 10 mm dlhá, štvorhranná nažka. Hmotnosť tisíc nažiek je 3,5 – 5,0 g. V jednom grame osiva môže byť 220 až 250 nažiek.

Echinaceae angustifoliae radix (SFK 1) – echinaceový koreň (syn.: koreň echinacey úzkolistej)

Usušený koreň druhu Echinacea angustifolia DC. – echinacea úzkolistá (Asteraceae).

            Z opisu a vlastností drogy vyplýva, že je nevýrazného zápachu, najskôr sladkej, neskôr mierne horkastej, zvieravej chuti. Korene sú nepravidelne rozkonárené, 10 cm až 20 cm dlhé a 4 mm až 20 mm hrubé, mierne špirálovite stočené. Na vrchnej strane sivohnedé až červenohnedé, na vrchu nevýrazne zhrubnuté, niekedy so zvyškami nadzemných častí, pozdĺžne vráskavé. Lom krátkovláknitý. Na priečnom reze viditeľná, asi 1 mm široká kôra, drevo tvoria striedavo žltkasté a čierno zafarbené pásy. Dreň žltkastá, formovaná do tvaru kríža. Podiel cudzích organických prímesí môže byť najviac 2,5 %. Strata sušením najviac 10,0 %, obsah popolu do 6,0 % a popolu nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej do 2,0 %. Droga má imunostimulačný účinok.

Echinaceae angustifoliae radix (PhEur 8.0)

Usušené, celé alebo delené podzemné časti Echinacea angustifolia (D.C.). Musí obsahovať minimálne 1,5 % echinakozidu (C35H46O20; Mr 786,5) v suchej droge.

Zber a sušenie

Koreň echinacey úzkolistej sa zberá na konci druhého alebo tretieho vegetačného roku vyorávaním alebo vyrýľovaním. Z pozberaných koreňov je nutné odstrániť zvyšky zeminy. Korene sa sušia uložené v tenkých vrstvách najlepšie umelým spôsobom pri teplote 35 - 40 °C. Na malých plochách býva priemerná úroda suchých koreňov 15 – 25 kg zo 100 m2 . Pomer zosušenia je 4 : 1. Úroda z veľkoplošnej produkcie býva 1,5 – 2,5 t.ha-1.

Uchovávanie a dávkovanie

Droga sa uchováva v uzavretých obaloch, chránených pred svetlom. Terapeutická dávka je jednotlivá vo forme záparu perorálne 1,5 g.

Obsahové látky

Droga obsahuje echinakozid, kyselinu kávovú, polysacharidy, inulín, vyššie mastné kyseliny, živice, triesloviny, pyrolizidínové alkaloidy.

Účinky a použitie

...

Doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby