V našom seriáli pokračujeme témou liečivé listy. Listové drogy spolu s vňaťami patria medzi najčastejšie používané drogy. Práve v listoch prebieha syntéza pre rastlinu najdôležitejších látok.

List možno charakterizovať ako lupeňovitý trofofylný (trofofyl - zelený list rastliny, v ktorom prebieha fotosyntéza) orgán cievnatých rastlín. Je dejiskom fotosyntézy, asimilačného procesu, pri ktorom sa vytvárajú výživné stavebné látky (asimiláty). Okrem toho sú listy pľúcami rastliny, zabezpečujú dýchanie a transpriráciu (vyparovanie vody). Z anatomického hľadiska sa list skladá z troch základných vrstiev: horná pokožka (epiderma), mezofyl a spodná pokožka (epiderma).

Mezofyl je zložený z palisádového a špongiového parenchýmu. Medzi týmito vrstvami prebiehajú cievne zväzky, ktoré tvoria žilnatinu listu. Súčasťou epidermy (najmä spodnej) sú prieduchy, zabezpečujúce výmenu plynov, niekedy aj transpiráciu (stomatálna transpirácia). Na základe usporiadania mezofylu, rozlišujeme listy bifaciálne (vrchná pokožka, palisádový parenchým, špongiový parenchým, spodná pokožka) a monofaciálne (vrchná pokožka, palisádový parenchým, špongiový parenchým, palisádový parenchým, spodná pokožka). Pri väčšine rastlín nachádzame bifaciálne listy. Listy rastlín sa líšia viacerými morfologickými i mikromorfologickými znakmi.

Podľa tvaru listovej čepele rozlišujeme listy okrúhle, elipsovité, vajcovité, predĺžene vajcovité, podlhovasté, kopijovité, lopatkovité, mečovité, štítovité, ihlicovité a pod. Listy sa vzájomne môžu líšiť veľkosťou, tvarom a prítomnosťou stopky (sediace, stopkaté, zbiehavé...).

Z mikromorfologických znakov sa listy líšia najmä prítomnosťou a typom trichómov. Trichómy sú povrchové útvary, pokryté kutikulou (hladká, bradavkovitá, rastrovaná...). Ich hustota je zvýšená pri žilnatine a na spodnej pokožke listu. Trichómy možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín: žľaznaté a krycie. Z hľadiska uskladnenia obsahových látok sú významnejšie žľaznaté trichómy - tie sú pre rastlinu dobrým identifikačným znakom.

...

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby