Milí čitatelia časopisu Liečivé rastliny,

dovoľte, aby som vám v mene redakcie časopisu Liečivé rastliny / Léčivé rostliny a vydavateľstva HERBA poprial v roku 2008 pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov. V tomto roku by sme vám chceli aj naďalej prinášať zaujímavosti a nové informácie z oblasti liečivých rastlín a fytoterapie.

Liečivé rastliny a prírodné liečivá majú svoje nezastupiteľné miesto v modernej medicíne. V posledných rokoch sa fytoterapia teší obrovskej popularite. Pribúda počet starších a chronicky chorých osôb, ktorým liečba chemickými prípravkami neprináša vždy uspokojivé výsledky. A práve vtedy nachádzajú svoje uplatnenie liečivá prírodného pôvodu, ktoré sa využívajú pri liečbe ľahších foriem ochorení a ako prevencia. Fytoterapia zdokonaľuje tradičnú medicínu ako doplnková liečba. Všeobecne lieči chorobný stav organizmu ako celku a tak umožňuje komplexnú a pritom jemnú liečbu konkrétnej situácie. Je založená na vedeckých metódach a poznatkoch o obsahových látkach rastlín. Pri jej uplatnení existujú skryté problémy, inak by sa tento spôsob liečby stal už dávno bežnou praxou. Spočívajú v tom, že výučba fytoterapie stále zohráva druhoradú úlohu v tradičnom medicínskom štúdiu, a tak je následne predpisovanie a odporúčanie fytoterapeutických preparátov lekármi ešte stále relatívne okrajové. Avšak zmeny trendov v niektorých oblastiach (urológia, gastroenterológia) sú evidentné.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby