Liečivé účinky má okolo 150 druhov húb a uplatňujú sa čoraz viac v prevencii ochorení i v liečebnej praxi. Vedecký výskum preukázal za posledných 40 rokov ich pozitívny vplyv, najmä na funkciu imunitného systému. V centre pozornosti je predovšetkým protinádorová aktivita obsahových zložiek – schopnosť potláčať rast a rozširovanie sa rozličných druhov zhubných aj nezhubných novotvarov. Priaznivo ovplyvňujú tiež metabolické procesy.

Pod pôvodným ruským pomenovaním čaga – je všeobecne vo svete, vrátane vedeckej literatúry (angl. chaga), známa táto raritná huba disponujúca zaujímavými a mnohostrannými biologickými účinkami.

Čaga – Inonotus obliquus (Pers) Pil. f. sterilis (Van) Nikol – hrdzavec šikmý – rezavec šikmý z čeľade Hymenotaechaceae je doménou ruskej ľudovej medicíny a z jej bohatých skúseností čerpali tiež ďalšie susedné národy: Bielorusi, Ukrajinci, Litovčania, etniká Sibíre a Ďalekého Východu. Existujú hodnoverné literárne dôkazy, že čaga sa od vekov považovala za vynikajúci liek s takmer zázračnými účinkami. Preto mala v histórii privilegované postavenie aj na cárskych a bojarských dvoroch Moskovskej i Kyjevskej Rusi.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby