V súčasnosti sa vedecká a akademická obec stáva svedkom trendu, v ktorom sa záujem popredných svetových farmakognostických laboratórií obracia ku izolácii a identifikácii obsahových látok rastlín tradičnej čínskej medicíny. Tradičná čínska medicína sa vyvíja už niekoľko tisíc rokov, aj keď tento termín a preň zaužívaná anglická skratka "TCM" vznikla až v 50. rokoch 20. storočia. V Číne k nej nejestvuje ekvivalent. Moderná TCM je totiž kompilátom tradičnej čínskej medicíny a je formou tzv. orientálnej medicíny, ktorá zahŕňa ďalšie tradičné medicínske systémy východnej Ázie, ako japonský a kórejský. Významným prostriedkom TCM je terapia liečivými rastlinami, ktorá využíva asi 5000 liečivých rastlín. V našich podmienkach sú často málo známe, resp. sa terapeuticky nevyužívajú.

KLOKOČ - od tradičnej čínskej medicíny k potenciálnemu liečivu nádorových a imunitných ochorení

K takýmto patrí aj klokoč - Staphylea L. (Staphyleaceae), ktorý rastie voľne aj na území Slovenska na krovinatých stráňach a v zmiešaných lesoch. Druh Staphylea pinnata L. je dokonca chránený, no nezaraďuje sa k liečivým rastlinám. Klokoč je listnatý ker, rastie v miernych pásmach pologule a rozlišujeme jeho 11 druhov. Pestujú sa na okrasu.

Niektoré druhy klokoča sú naopak v krajinách východnej Ázie známymi prostriedkami TCM a v ďalších indikáciách sa používali aj v ľudovom liečiteľstve Indiánov...


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby