Jednou z dobre a často využívaných rastlín v humánnej, ako aj veterinárskej praxi je imelo biele (Viscum album L.).

Stručný prehľad obsahu základných účinných látok imela bieleho

1. Minerálne katióny
Imelo biele obsahuje celý rad katiónov (najmä zo skupiny monovalentných, ale aj divalentných), ktoré pôsobia ako účinné efektorické regulátory niektorých enzýmov.

2. Minerálne anióny
V tkanivách vňate imela bieleho sa vyskytuje viac druhov aniónov, ktoré sa podieľajú jednak na niektorých reguláciách enzýmov, ale aj priamo na metabolických premenách látok.

3. Rastlinné kyseliny
Kyselina kávová, ferulová, sinapová a syringová priaznivo ovplyvňuje alkalizačnými vplyvmi navodenú atóniu predžalúdkov ovplyvnením pH pomerov ich štiav, čím dochádza nielen k úprave pH, ale aj k úprave lenivosti čriev prežúvavcov i ekvídov.

4. Triterpény
Viaceré triterpény, ale najmä kyselina oleanolová ovplyvňujú čiastočne priamo, ale najmä po metabolizácii protozoami a baktériami pH šťavy predžalúdkov, čím dochádza k úprave ich atónie na fyziologickú úroveň.

5. GABA
Podieľa sa na sedatívnej liečbe predráždeného centrálneho nervového systému, napr. nežiaduceho nočného štekania psov a iných zvierat s vokalizačnými prejavmi.

6. Valín
Je esenciálna glukoplastická aminokyselina, podporujúca činnosť CNS. Organizmus zvierat ju potrebuje pre rast a proteosyntézu, lebo si ju nedokáže zosyntetizovať.

7. Leucín
Leucín je esenciálna aminokyselina, potrebná pre udržanie fyziologickej funkcie pečene zvierat, ako aj žliaz s vnútornou sekréciou. Pri premene poskytuje jednak glukoplastické a tiež ketoplastické metabolity.

8. Arginín
Arginín je esenciálna aminokyselina pre hydinu, ale aj pre ostatné vtáky. Ide o užitočný metabolit na podporu detoxikácie neproteínových dusíkatých látok pri rôznych zvieratách.

9. Asparagín
Je amid kyseliny asparágovej, ktorý pri zvieratách významne ovplyvňuje jednak aminačné a tiež transaminačné procesy, produkujúce zvlášť neesenciálne aminokyseliny, ako aj aminačnú časť syntézy esenciálnych aminokyselín.

10. Histamín
Indukuje najmä vazodilatáciu ciev pri zápalových procesoch a produkciu štiav v gastrointestinálnom trakte.

11. Acetylcholín
Podieľa sa na liečbe atónie predžalúdkov, liečbe syndrómu lenivých čriev a tachykardie, pritom je to aj účinný neurotransmiter.

12. Cholín
Má lipotropný účinok, je súčasťou neurotransmitera acetylcholínu, podieľa sa na liečbe atónie predžalúdkov, syndrómu lenivých čriev, tachykardie, ale aj perózy hydiny.

13. Flavonoidy
Priaznivo ovplyvňujú výskyt tzv. voľných radikálov.

14. Vosky
Majú emulgačné, ochranné a niektoré ďalšie účinky.

15. Chlorofyl
Má významný epitelizačno-granulačný, protizápalový, antinekrotický, dezodoračný a antisklerotický účinok, prispieva k upokojeniu zvierat donáciou horčíka v organizme.

16. Saponínové glykozidy
Emulgujú tuky, znižujú povrchové napätie roztokov a napomáhajú odkašlávanie hlienov, čím umožňujú vyplavovanie vírusov a baktérií, tiež aj niektorých parazitov z organizmu do vonkajšieho prostredia.

17. Polysacharidy
Pozitívne ovplyvňujú energetické procesy a saturáciu organizmu energiou makroergických väzieb.

18. Glykoproteínové lektíny
Pozitívne ovplyvňujú imunitné procesy tzv. celulárnych faktorov imunity.

19. Vesterove proteíny
Pozitívne ovplyvňujú imunitné procesy tzv. celulárnych faktorov imunity.

20. Viskotoxíny
Majú apoptogénny účinok a významne ovplyvňujú viaceré cytokíny.

21. Enzýmy
Ako aktívne látky sa podieľajú priamo na látkovej premene celého radu biochemických metabolitov.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby