Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín

CHOROBY LIEČIVÝCH RASTLÍN

V poslednom období sa na Slovensku zvyšujú pestovateľské plochy rôznych druhov liečivých rastlín. Najmä ich pestovanie na väčších výmerách poľnohospodárskej pôdy prináša zo sebou mnohé riziká, medzi ktoré patrí aj výskyt chorôb. Riziko napadnutia väčších plôch je mnohonásobne vyššie ako pri menších výmerách. Výskyt chorôb v porastoch liečivých rastlín sa môže stať príčinou významných strát na úrodách a môžu tiež nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu získanej drogy. Z tohto hľadiska je nutná cieľavedomá ochrana liečivých rastlín proti chorobám. Pre cieľavedomú ochranu liečivých rastlín je v konečnom dôsledku dôležité poznať aj predmet tejto ochrany, t.j. samotného škodlivého činiteľa.

Nevhodný zásah vykonaný v nesprávny čas môže byť bezvýznamný a náklady na výrobu liečivých rastlín sa tým môžu výrazne predražiť. Samotná ochrana liečivých rastlín proti chorobám je problematická, najmä použitie chemických prípravkov. Pri veľkom množstve liečivých rastlín sa získaná droga priamo konzumuje vo forme čajových zmesí, odvarov, záparov a podobne. V tomto prípade existuje zvýšené nebezpečenstvo toxických rezíduí, preto treba používať chemické prípravky na ochranu proti škodlivým činiteľom len veľmi opatrne.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby