JASEŇ ŠTÍHLY / Jasan ztepilý / Fraxinus excelsior L. (Oleaceae)

Strom patrí do základného fondu európskych drevín. Dosahuje výšku až 40 metrov Obľubuje spoločenstvá vlhkomilných topoľov, brestov, ale úspešne prosperuje aj na kamenitých suchších podkladoch. Pre výhodné vlastnosti obľubovali jaseňové drevo aj naši dávni predkovia a umelo ho pestovali v blízkosti svojich obydlí. Dodnes sú nápadne usporiadané jaseňové porasty v krajine často jediným indikátorom lokality zaniknutého dávneho sídla.

JASTRABINA LEKÁRSKA / Jestřabina lekářska / Galega officinalis L. (Fabacae)

Trváca bylina je do 100 cm vysoká. Pozdĺžne ryhované priame stonky vyrastajú z koreňovej hlavy. Listy sú nepárne perovité, päť – až osem-jarmové s krátkymi stopkami, elipsovité až kopijovité, štetinovito brvité. Päťpočetné kvety so zvonovitým kalichom majú krátke stopky.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby