Liečivé rastliny pri liečbe ochorení urologického systému (3) Medicinal plants and urinary system disorders (3) ¦ Heilpflanzen bei Erkrankungen des Harnsystems (3)

Prečo máme kilá navyše? (2). Odtučňovacia kúra Why are we overweighed? (2). Banting and slimming. ¦ Warum sind wir übergewichtig?
(2). Entfettungs- und Abmagerungskur.

Rakytník, rostlina pro zdraví Common Sea-buckthorn (Hippophaë rhamnoides) - a plant for health ¦ Sanddorn
(Hippophaë rhamnoides) - eine Pflanze für die Gesundheit

Fytochemikálie – veľká sila na vašej vidličke Phytochemicals – a large power on your fork ¦ Phytochemikalien – eine große Kraft auf
Stopové prvky pre život Trace elements for life ¦ Spurenelemente für das Leben

Rastliny spôsobujúce fotodermatitídy Photodermatitis-causing plants ¦ Photodermatitiden verursachende Pflanzen

Od rastliny k človekovi (XXVII). Jaseň štíhly, jastrabina lekárska From plant to man (XXVII). Common ash (Fraxinus excelsior), goat‘s rue (Galega officinalis) ¦ Von der Pflanze zum Menschen (XXVII). Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Geißraute (Galega officinalis)

Rostliny způsobující otravy a alergie (2) Toxic and allergenic plants (2) ¦ Gift- und Allergiepflanzen (2)

Výskum liečivých a perspektívnych rastlín na vysokých školách v SR a ČR Research in the field of medicinal plants at Slovak and Czech universities ¦ Forschung auf dem Gebiet von Heilpflanzen an slowakischen und tschechischen Universitäten

Holodiscus discolor – indiánska liečivá rastlina Holodiscus discolor – a medicinal plant of Native Americans ¦ Holodiscus discolor – eine Heilpflanze der Indianer

Liečivé rastliny Západu nového milénia (40) Western medicinal plants of the new millennium (40) ¦ Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (40)

Prírodná kozmetika Natural cosmetics ¦ Naturkosmetik

Strukoviny – mungo fazuľa, adzuki fazuľa Pulses – mung bean, azuki bean ¦ Hülsenfrüchte – Mungbohne, Adzukibohne

Čo je apidológia? What does apidology mean? ¦ Was ist die Apidologie?

Správna poľnohospodárska zberová prax - ďalší krok k zvýšeniu kvality rastlinných liekov a doplnkov výživy (II)

Zo zahraničnej tlače:

  • Gingko biloba predlžuje život
  • Soľ podporuje vznik vredov žalúdka
  • Chcete prestať fajčiť? Pomôžte si potravinami
  • Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Ján Peter Schimert

Jubileá:

  • Doc. Jan Baloun osmdesátnikem

Sympóziá a konferencie:

  • 13. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

Miniatlas liečivých rastlín 27. / Mini-atlas of medicinal plants 27. / Miniatlas der Heilpflanzen 27.
Bôbovité (Faboceae) / Legume family / Hülsenfrüchtler
Senovka grécka – Trigonella foenumgraecum L. / Fenugreek / Bockshornklee
Sladkovka hladkoplodá – Glycyrrhiza glabra L. / Liquorice / Lakritze
Fazuľa záhradná – Phaseolus vulgaris L. / Common bean / Gartenbohne
Ihlica tŕnitá – Ononis spinosa L. / Spiny restharrow / Dornige Hauhechel

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby