Liečivé rastliny 5/2008Fytofarmaká pri ochorení dýchacieho ciest (4)
Phytopharmaceuticals and respiratory system disorders (4) ¦ Phytopharmaka bei Erkrankungen des Atemsystems (4)
Prečo máme kilá navyše? (3). Keď nefunguje metabolizmus
Why are we overweighed? (3). When the metabolism doesn't work ¦ Warum sind wir übergewichtig? (3). Wenn der Stoffwechsel nicht funktioniert
Azadirachta indica - indická drevina s liečivými vlastnosťami
Neem ( Azadirachta indica ) - an Indian tree with healing properties ¦ Niem ( Azadirachta indica ) - ein indischer Baum mit Heilungskräften
Pľúca z hľadiska detoxikačnej medicíny. Čas očisty pľúc.
The lung from the view of detoxification medicine. Time to purify the lung ¦ Die Lunge aus der Sicht der Entgiftungsmedizin. Zeit die Lunge zu reinigen
Probiotiká ako o život!
Probiotics as for the life! ¦ Probiotika wie um das Leben!
Rakytník řešetlákový - rakytník rešetliakový - Hippophae rhamnoides L. (I)
Sea-buckthorn - Hippophae rhamnoides L. :(I) ¦ Sanddorn - Hippophae rhamnoides L. (I)
Krátko o toxických prvkoch
Briefly on toxic elements ¦ Kurz über toxische Elemente
Z historie českých a slovenských zahrad léčivých rostlin (I)
From the history of Czech and Slovak gardens of medicinal plants (I) ¦ Aus der Geschichte der tschechischen und slowakischen Heilpflanzengärten (I)
Výskum liečivých a perspektívnych rastlín na vysokých školách v SR a ČR
Research in the field of medicinal plants at Slovak and Czech universities ¦ Forschung auf dem Gebiet von Heilpflanzen an slowakischen und tschechischen Universitäten
Rastliny tradičnej medicíny. Rod Mentha L.
Plants of the traditional medicine. The genus Mentha L. ¦ Heilpflanzen der traditionellen Medizin. Die Gattung Mentha L.
Od rastliny k človekovi (XXVII)
From plant to man (XXVII) ¦ Von der Pflanze zum Menschen (XXVII)
Rostliny způsobující otravy a alergie (3)
Toxic and allergenic plants (3) ¦ Gift- und Allergiepflanzen (3)
Liečivé rastliny Západu nového milénia (41). Ľubovník bodkovaný - třezalka tečkovaná -Hypericum perforatum L.
Western medicinal plants of the new millennium (41). St. John's wort - Hypericum perforatum L. ¦ Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (41). Johanniskraut - Hypericum perforatum L.
Správna laboratórna prax, dôkaz hodnovernosti a reprodukovateľnosti výsledkov neklinických štúdií vo výskume rastlinných liekov a potravinových doplnkov s obsahom rastlinných látok (III)
Good Laboratory Practice (III) ¦ Gute Laborpraxis (III)
Zo zahraničnej tlače:
Kyselina listová znižuje riziko rakoviny pankreasu
Včasné užívanie antibiotík v detstve zvyšuje riziko astmy
Gény rozhodujú o tom, kedy sa káva zahryzne do Vášho srdce
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Tomáš Nendtvich
In memoriam RNDr. Ľ. Nátherová
Sympóziá a konferencie:
Prezentácia Farmaceutickej fakulty UK na veľtrhu Agrokomplex 2008 v Nitre
5. mezinárodní konference o léčivých rostlinách

Miniatlas liečivých rastlín 28. - Bôbovité Legume family - Hülsenfrüchtler - (Fabaceae)
Komonica lekárska - komonice lékařská - Melilotus officinalis (L.) Pall. - Yellow Sweet Clover - Gelber Steinklee
Agát biely - trnovník bílý - Robinia pseudoacacia L. - Black Locust - Gewöhnliche Robinie
Jastrabina lekárska - jestřabina lékařská - Galega officinalis L. - Goat's Rue - Geißraute
Sója fazuľová - sója luštinatá - Glycine max (L.) Merr. - Soybean - Sojabohne

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby