Európsky liekopis (European Pharmacopoeia 8.0) uvádza drogu EUCALYPTUS LEAF – Eucalypti folium, čo je eukalyptový list a EUCALYPTUS OIL – Eucalypti aetheroleum, eukalyptová silica.

 Eukalyptovník guľatoplodý (Eucalyptus globulus Labill.)

Je strom, z čeľade myrtovité (Myrtaceae), pôvodom z poloopadavých lesov a saván Austrálie a Malajzie. Listy sú heterofylné – na mladých konárikoch sú vajcovité, prísediace, protistojné, sivozelené na starších konároch sú úzko elipsovité až kopijovité, striedavé, zelené. Kvety sú jednotlivé, vyrastajú z úžľabia listov. Kvetné obaly tvoria šešuľu, ktorá je zrastená so stenami spodného semenníka. Plod je štvorpúzdrová, drevnatá tobolka, pukajúca krížovou štrbinou.

Eucalypti folium (PhEur 8.0)

Drogu tvoria celé alebo narezané suché listy starších vetvičiek eukalyptovníka guľatoplodého - Eucalyptus globulus Labill. Celá droga musí obsahovať najmenej 20 ml/kg silice a rezaná najmenej 15 ml/kg silice, obe počítané na vysušenú drogu.

Z opisu, vlastností a skúšok totožnosti vyplýva, žedroga má aromatickú vôňu po cineole.Listy sú väčšinou sivozelené a relatívne hrubé. Listová čepeľ je pretiahnutá, elipsovitá,mierne kosákovitá, zvyčajne do 25 cm dlhá a do 5 cm široká. Listová stopka je špirálovitostočená, silne zvráskavená, 2 až 3 cm, zriedka 5 cm dlhá. Kožovité, pevné listy súcelistvookrajové, lysé a majú žltozelenú hlavnú žilu. Bočné žily vytvárajú blízko okrajav súvislej línii anastomózy. Okraj listu je rovný a čiastočne zhrubnutý. Na oboch stranách listusú nepravidelne rozložené drobné, bradavičnaté, tmavohnedé škvrny. Drobné, žľaznatétrichómy sú proti svetlu viditeľné.Práškovaná droga je sivozelený prášok. Skúša sa chromatografiou na tenkej vrstve vhodného silikagélu.

Z cudzích látok sa pripúšťa najviac 3 % tmavých a hnedých listov, najviac 5 % stopiek a najviac 2 % iných cudzích prímesí. Srdcovité alebo vajcovité bezstopkaté listy mladých vetvičiek

s množstvom žliazok na oboch stranách, viditeľných proti svetlu ako bodky nie sú prítomné. Stanovuje sa v 30 g drogy. Maximálny obsah vody je 100 ml v kg drogy, stanovuje sa v 20 g práškovanej drogy. Obsah celkového popola najviac do 6,0 %. Uchováva sa v obaloch chránených pred svetlom.

Eucalypti aetheroleum (PhEur 8.0)

Ukážka

Doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

Zaujímavé a menej známe RASTLINNÉ DROGY v liekopise a farmaceutickom kódexe (6)


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby