Ing. V. Štalmach

Rastlina na pomníku

Náprstník červený, Digitalis purpurea L., náprstník červený (Scrophulariaceae/krtičníkovité)

Na náhrobných pomníkoch je možno nájsť vytesané rôzne symboly. Väčšina z nich sú symboly viery. Nájdu sa však aj také, ktoré sú symbolom profesie nebožtíka a znakom ocenenia jeho práce v určitej oblasti. Taký je i pomník v jednom z Birminghamských kostolov. Je na ňom znázornený náprstník červený. Náhrobný kameň patrí anglickému lekárovi, ktorý sa celý život zaoberal výskumom účinkov náprstníka červeného - Williamovi Witheringovi (1741 - 1799). Svojou prácou položil základy pre ďalší výskum srdcových glykozidov.

Prvé zmienky o používaní náprstníka v Európe sú z ranného stredoveku. Používal sa k liečbe mnohých ochorení, od obyčajnej nádchy až po epilepsiu a tuberkulózu. Pre svoj diuretický účinok sa používal na liečbu vodnateľnosti. Pohľad na náprstník vtedajších lekárov, lekárnikov, bylinkárov a botanikov bol rôzny.

Matioli (1501 - 1577) vo svojom herbári [Herbář neboli bylinář, kap. CXV, Hledík (Antirrhinon) čili Umrlčí hlavička, s. 1000, české vydanie z roku 2003], náprstník popisuje okrajovo, v súvislosti s „hledíkom“, kde píše, že jeho kvety „se trochu podobají květu byliny, již Němci nazývají Fingerhut, to jest náprstek, latinsky Digitalis či Nola silvestris“. Na rozdiel od neho, nemecký lekár a botanik Leonhart Fuchs (1501 -1566) venuje vo svojom diele De Historia Stirpium Commentarii Insignes náprstníku väčšiu pozornosť. Bol presvedčený, že náprstník je vhodný na liečenie edémov, vodnatieľky a na podporu menštruácie. Taktiež, flámsky lekár a botanik Rembert Dodonaeus (1517 - 1585) sa prikláňal k názorom Fuchsa, že náprstník je vhodný na liečbu vodnatieľky. Vo svojom diele sa o náprstníku zmieňuje aj anglicky botanik a správca botanickej záhrady John Gerard (1545 - 1607). Prisudzuje mu dávivé účinky a považuje ho za liek vhodný na liečbu vodnatieľky. O náprstníku píše vo svojom diele Theatrum botanicum, vydanom v roku 1640 aj osobný lekárnik anglického, škótskeho a írskeho kráľa Jakuba I., John Parkinson (1567 - 1650). John Parkinson bol považovaný za posledného bylinkára a prvého veľkého botanika.

V rôznych kultúrach a dobách sa náprstník používal na liečbu rôznych ochorení. Napríklad v Južnej Amerike sa používa  prášok z listov náprstníka na zmiernenie astmy, ako sedatívum a diuretikum. V Indii sa masti s obsahom glykozidov používajú pri liečbe rán a popálenín.

Náprstník je spojovaný s rôznymi poverami a nadprirodzenými bytosťami. Na záhrade rastúci náprstník mal ochrániť dom aj záhradu. V niektorých krajinách sa z náprstníka pripravovalo čierne farbivo, ktorým sa na podlahu domu maľovali kríže, ktoré mali zabrániť vstupu zla do domu. Jeho jedovatý účinok sa využíval pri zisťovaní viny pri božích súdoch.

Až do osemdesiatych rokov 18. storočia sa náprstník nepovažoval za špecifický liek na liečbu srdcového zlyhania. To platilo dovtedy, kým sa problematikou nezačal zaoberať anglicky lekár Withering (1741 - 1799). Od roku 1775 začal skúmať všetky časti náprstníka. Nepochyboval o tom, že čaje pripravované a používané v ľudovom liečiteľstve majú liečivý účinok a spôsobujú odvodňovanie organizmu. Pri svojich pokusoch postupoval opatrne a zameral sa na určenie presného dávkovania. V tom čase bolo dávkovanie prekračované niekoľkonásobne, niekedy až 10-násobne. Pri neznalosti, ale i nemožnosti presného dávkovania listov náprstníka dochádzalo k častým nehodám a nežiaducim účinkom, až k prípadom smrti. Obával sa, že v prípade neúspešného použitia náprstníka, bude rastlina zavrhnutá odbornou lekárskou verejnosťou. Pri liečbe spolupracoval s viacerými lekármi, čo mu v jednom prípade spôsobilo nepríjemnosti. Išlo o publikovanie prvých výsledkov liečebného použitia náprstníka, v roku 1780, bez uvedenia spoluautorstva dr. Witheringa. Autorom publikácie bol dedo slávneho prírodovedca Charlesa Darvina, Dr. Erasmus Darvin. S týmto lekárom spolupracoval pri liečbe jednej pacientky. Withering a výsledky svojej desaťročnej práce publikoval až v roku 1785. Vo svojej práci zhrnul pozorovanie okolo 160 prípadov. Popísal každý úspešný i neúspešný prípad liečby, pri ktorom použil náprstník. Ako najvhodnejšiu liekovú formu odporučil práškované sušené listy zalievané studenou vodou. Zároveň aj zdôvodnil prečo je vhodnejší studený zápar ako odvar - varom sa môžu poškodiť účinné látky. Popísal aj príznaky predávkovania. Lieková forma navrhnutá Witheringom sa používala takmer dvesto rokov.

Po týchto pokusoch bola droga Digitalis purpureae folium zaradená do liekopisov a zostala v nich zaradená až do súčasnosti. Už v „Československom liekopise (ČsL 1), vydanie prvné z roku 1947“ je uvedený článok: + Pulvis Digitalis titrati, pri ktorom biologicky titer stanovovalo osobitné nariadenie. V súčasnosti je droga Digitalis purpureae folium zaradená aj v Ph Eur.

Withering zomrel vo veku 58 rokov. Pre úplnosť treba dodať, že záujem o medicínu nebol jeho jediným záujmom. Úspešne sa zaoberal aj botanikou, mineralógiou, geológiou a chémiou. Podľa neho bol pomenovaný aj jeden z minerálov - uhličitan bárnatý na witherit. Zásluhy o botaniku boli ocenené aj tým, že v pomníku je popri náprstníku vytesaná i ďalšia rastlina z rodu ľulkovitých.

Náprstník červený je väčšinou dvojročná rastlina. V niektorých prípadoch sa však správa ako trvalka. Je to vzpriamená rastlina vysoká 60 až 180 cm. Listy sú vajcovité až kopijovité, jemne vrúbkovane pílkovité. Na vrchnej strane tmavozelené a zvráskavené, na dolnej strane sivo plstnaté. Kvety sú uložené v dlhých jednostranných strapcoch. Majú purpurovočervenú zvončekovú korunu, dlhú až 6 cm, vnútri s tmavočervenými, bielo ohraničenými škvrnami. Kvitne v júni až auguste. Koruna tvarom pripomína náprstok.

Ukážka


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby