Liečivé rastliny 6/2014

PharmDr. S. Fialová, PhD:
Vianočná vôňa vareného vína
Christmas’ aroma of mulled wine
Weihnachtlicher Glühweinduft


Z. Blašková:
Moruše – známá neznámá léčivá rostlina
Mulberry – a known unknown medicinal plant
Maulbeere – eine bekannte unbekannte Heilpflanze


Ing. V. Štalmach:
Rastlina na pomníku: Digitalis purpurea
A plant on a pedestal: Digitalis purpurea
Eine Pflanze am Piedestal: Digitalis purpureaNové vedecké poznatky o dávkovaní a užívaní vitamínov


Ing. B. Krkošková, CSc.:
Technologické prídavné látky a viazanie vody
Technological adjuvants and water binding
Technologische Adjuvanzien und die Wasserbindung


PharmDr. Ľ. Farkaš:
Medovka vo svetle novších poznatkov
Lemon balm (Melissa officinalis) – newest knowledge
Zitronenmelisse (Melissa officinalis) – neueste Erkenntnisse

Kurz: Liečivé huby – poznávanie a spracovanie


doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc:
Zaujímavé a menej známe liečivé rastlinné drogy v liekopisoch a farmaceutickom kódexe (6). Eucalyptus globulus
Interesting and less known medicinal plants and herbal drugs in pharmacopoeias and in the codex (6). Eucalyptus globulus
Interessante und weniger bekannte Heilpflanzen und pflanzliche Drogen in Arzneimittelbüchern und dem Kodex (6). Eucalyptus globulus


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (LXIV) – ľubovník bodkovaný
From plant to man (LXIV) – St. John’s wort (Hypericum perforatum)
Von der Pflanze zum Menschen (LXIV) – Johanniskraut (Hypericum perforatum)


prof. MUDr. J. Kresánek, PhD:
Liečivé rastliny západu nového milénia (78): vŕba biela, všehojovec štetinatý, johimbovník vzpružujúci
Western medicinal plants of the new millennium (78): white willow (Salix alba), Siberian ginseng (Eleutherococcus senticosus), yohimbe (Pausinystalia yohimbe)
Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (78): Silber-Weide (Salix alba), Borstige Taigawurzel (Eleutherococcus senticosus), Yohimbe (Pausinystalia yohimbe)


prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (40): Digitalis grandiflora, Digitalis purpurea
Toxic and allergenic plants (40): Digitalis grandiflora, Digitalis purpurea
Gift- und Allergiepflanzen (40): Digitalis grandiflora, Digitalis purpurea


Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: F. W. A. Sertürner
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: F. W. A. Sertürner
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: F. W. A. Sertürner


Nové knihy
PharmDr. S. Fialová, PhD.: Dr. h. c. Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.: Významné osobnosti farmácie. A. Borovanský

Cholesterol či homocysteín?         

Register časopisu Liečivé rastliny 2014


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby