Európsky liekopis (European Pharmacopoeia 8.0 a príloha 8.1) z apríla roku 2014 uvádza drogu GOLDENROD – Solidaginis herba. Slovenský farmaceutický kódex SFK 1 (Codex Pharmaceuticus Slovacus. Editio prima) uvádza monografický článok SOLIDAGINIS HERBA – zlatobyľová vňať.

Solidaginis herba (PhEur 8.1)

ZlatobyľDrogu tvoria celé alebo rezané, suché, kvitnúce nadzemné časti druhov Solidago gigantea Ait. (zlatobyľ obrovská) alebo Solidago canadensis L. (zlatobyľ kanadská), ich odrody alebo hybridy, a/alebo ich zmesí. Musí obsahovať minimálne 2,5 % flavonoidov, vyjadrených ako hyperozid (C21H20012; Mr 464,4), počítané na vysušenú drogu.

Z opisu, vlastností a skúšiek totožnosti drogy vyplýva, že stopky sú zelenkastožlté alebo zelenkastohnedé, čiastočne s červenkastým nádychom, okrúhle, viac-menej ryhované, v spodnej časti hladké, jemne alebo husto ochlpené vo vrchnej časti. Stopky sú pevné s belavým stržňom. Listy sú zelené, sediace, kopijovité, s pílkovitým okrajom, 8 až 12 cm dlhé a 1 až 3 cm široké. Vrchná strana je zelená a takmer úplne ochlpená, spodná strana je sivozelená a ochlpená najmä na cievach. Súkvetie sa skladá z početných jednobokých zahnutých vrcholíkov, ktoré spoločne tvoria pyramídovú metlinu na konci stopiek. Každá hlavička má zákrov zložený z čiarkovito-kopijovitých, blanitých, žltkastozelených listeňov, obklopujúci samostatný rad žltých jazýčkovitých kvetov približne rovnakej dĺžky, ako sú žlté lúčovito usporiadané rúrkovité kvety, rovnako dlhé alebo dlhšie ako jazykovité kvety. Semenník spodný, hnedastý, pokrytý bielym chocholcom jemných vláskov. Práškovaná droga  je sivozelená.

Z cudzích látok sa pripúšťa najviac 5 % hnedých častí a najviac 2 % ďalších cudzích látok. Strata sušením najviac 10 %, stanovené v 0,500 g práškovanej drogy sušením 2 hodiny v sušiarni pri teplote 105 °C. Obsah celkového popolu najviac do 7,0 % a popolu nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej najviac 1,0 %.

Solidaginis herba (SFK 1)

Usušená kvitnúca vňať druhov Solidago virgaurea L. – zlatobyľ obyčajná, prípadne Solidago gigantea Ait.–zlatobyľ obrovská, a Solidago canadensis L. – zlatobyľ kanadská z čeľade Asteraceae (astrovité).

Z opisu a vlastnosti drogy vyplýva, že je bez zápachu mierne zvieravej chuti. Podiel inak zafarbenej drogy nesmie presiahnuť 8,0 %. Stoniek hrubších ako 5,0 mm môže byť najviac 5,0 %, cudzích organických prímesí najviac 1,0 %, anorganických prímesí najviac 0,5 %.  Strata sušením najviac 12,0 %, obsah popolu do 9,0 % a popolu nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej do 3,0 %.

Rozdiely medzi jednotlivými druhmi

Ukážka

Doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

Zaujímavé a menej známe RASTLINNÉ DROGY v liekopise a farmaceutickom kódexe (5)


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby