Európsky liekopis (European Pharmacopoeia 8.0 volume I) z roku 2014 uvádza zaujímavé drogy ARNICA FLOVER – Arnicae flos a z nej pripravenú tinktúru ARNICA TINCTURE – Arnicae tinctura. Slovenský farmaceutický kódex SFK 1 (Codex Pharmaceuticus Slovacus. Editio prima) uvádza monografické články ARNICAE FLOS CUM CALYCE – kvet arniky horskej so zákrovom a ARNICAE FLOS SINE CALYCE – kvet arniky horskej bez zákrovu.

Arnika horská, Arnica montanaArnika horská (Arnica montana L.) je trváca, slabo aromatická rastlina z čeľade astrovité (Asteraceae). Podzemok je dlhý, plazivý, s početnými koreňmi. Byľ je priama, stonka dorastá do výšky 0,2 až 0,6 m. Kvetný úbor je tvorený žltými až žltooranžovými jazykovitými (3-6 mm širokými a 15 mm dlhými) a rúrkovitými kvetmi. Kvitne v júni až auguste. Zákrov je zelený, tvorí ho až 24 listeňov. Dolné listy sú obráteno vajcovité až elipsovité, 20 až 50 mm široké. Plody sú nažky s chocholcom. Subatlanticko-európsky hemikryptofyt rozšírený na lúkach, pasienkoch, vresoviskách, lesných čistinkách a mokradiach, na vlhkých, humóznych, piesočnato-hlinitých pôdach s kyslou pôdnou reakciou. Rozšírená je v horských a vysokohorských oblastiach v Českom středohoří, v Moravskosliezkych Beskydách, Hrubom a Nízkom Jeseníku, Vsetínskych vrchoch. V staršej literatúre sa uvádza výskyt taxónu arnika horská pravá (A. montana subsp. montana), ktorej úbory sú v priemere 50 až 80 mm veľké, zložené so žltých jazykovitých a rúrkovitých kvetov, na Slovensku (Orava) nie je v súčasnosti zdokumentované.

Arnicae flos (PhEur 8.0)

Drogou (rastlinnou látkou) je celý alebo čiastočne rozdrobený, usušený kvetný úbor druhu Arnica montana L. Musí obsahovať minimálne 0,4 % seskviterpénových laktónov, vyjadrených ako dihydrohelenalin tiglát vo vysušenej droge. Z charakteristiky vyplýva, že droga je aromaticky voňajúca, úbor je v priemere 20 mm veľký, 15 mm hlboký s 20 až 30 mm dlhou stopkou. Po obvode je 20 jazykovitých kvetov, 15 mm dlhých. Zákrov sa skladá z 18 až 24 kopijovito pretiahnutých listeňov, usporiadaných v 1 - 2 radoch, pokrytých jemnými chĺpkami.

Arnicae tinctura (PhEur 8.0)

Tinktúra vyrobená z arnikového kvetu. Musí obsahovať minimálne 0,04 % seskviterpénových laktónov, vyjadrených ako dihydrohelenalin tiglát (C20H26O5; Mr 346,42).  Tinktúra sa vyrába z rastlinnej drogy predpísaným postupom za použitia 10 dielov 60-70 % etanolu na 1 diel drogy. Tinktúra má vzhľad žltohnedej kvapaliny.

Doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

Ukážka


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby