V súvislosti s rozvojom ekologického poľnohospodárstva vzrastá záujem o netradičné, maloobjemové, staré alebo alternatívne plodiny. Sú to plodiny prevažne menej výnosné, avšak vyznačujú sa širokou škálou pozitívnych vlastností, akými sú napríklad vysoká nutričná hodnota, nenáročnosť a schopnosť zaobísť sa bez priemyselných hnojív a pesticídov. Všetky tieto vlastnosti ich predurčujú najmä pre ekologické, či low input systémy. Príkladom týchto minoritných plodín sú niektoré druhy rodu Triticum – T. monococcum, T. dicoccum a T. spelta. Do rodu Triticum však zaraďujeme aj pšenicu siatu (Triticum aestivum), ktorá je najrozšírenejšia a najdôležitejšia chlebová obilnina.

Z kvalitatívnych ukazovateľov sa na výslednej kvalite zrna pšenice dvojzrnovej najviac podieľa obsah bielkovín, ten dosahuje 15 – 20 %. V obsahu lepkových bielkovín sa jednotlivé krajové odrody i vzorky značne líšia. Obdobná situácia je v obsahu karoténu. Vysoká kvalita zrna pšenice dvojzrnovej je daná okrem vysokého obsahu bielkovín i jej zložením (obsah lyzínu v bielkovinách dosahuje až 3,65 %).

Horšia technologická (najmä pekárenská) akosť pšenice dvojzrnovej je však spravidla kompenzovaná vyššou nutričnou hodnotou (vyšším zastúpením nutrične cenných bielkovinových frakcií albumínov a globulínov, nutrične priaznivejšou skladbou aminokyselín, vyšším obsahom vitamínov, minerálnych látok a ďalších látok prospešných pre ľudské zdravie). Zvyšujúci sa záujem zo strany spotrebiteľov je daný požiadavkami na spestrenie stravy a jej obohatenie o produkty nových kvalít a v poslednej dobe tiež zvyšujúcim sa záujmom o bioprodukty.

Lepkové bielkoviny sú málo napučiavajúce a múka z pšenice dvojzrnovej je teda málo vhodná pre pekárske využitie.

Ing. M. Pekár

(ukážka)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby