Liečivé rastliny 2/2014 - Léčivé rostliny 2/2014

Shopherba - Liečivé rastliny, Léčivé rostliny

RNDr. D. Tekeľová, CSc.:
Vňate rastlín ako zdroj prírodných liečiv (1)         44
Plant whole aerial parts – sources of natural remedies (1)
Pflanzliche Krautteile als Nuterheilmittelquellen (1)

Ing. B. Krkošková, CSc.:

Funkcia hlavných živín v strave vo vzťahu k nasýtenosti a metabolizmu         49
Main food nutrients‘ function in relation with satiation and metabolism
Funktion der Hauptnährstoffe im Verhältnis zum Sättigungsgefühl und zum Stoffwechsel

Mgr. H. Hendrychová:

 

Bergénie a její léčebné účinky         53
Bergenia and its healing effects
Bergenia und ihre Heilwirkung

Ing. V. Štalmach:

Chondrodendron tomentosum – od lietajúcej smrti k lieku         55
Chondrodendron tomentosum – from the flying death to a remedy
Chondrodendron tomentosum – von dem fliegenden Tod zum Heilmittel

doc. RNDr. D. Košťálová, CSc.:

Benefity a možné riziká prírodnej liečby         58
Benefits and possible risks of natural therapy
Vorteile und mögliche Risiken der Naturheilung

Nové knihy:

Recenzia knihy: Milan Lehký – zo života a diela         62

Zo zahraničnej tlače:

PharmDr. Ľ. Farkaš: Antioxidačné vlastnosti paradajok         67

doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc.:

Zaujímavé a menej známe liečivé rastlinné drogy v liekopisoch a farmaceutických kódexoch (2)         68
Interesting and less known medicinal plants and herbal drugs in pharmacopoeias and codices (2)
Interessante und weniger bekannte Heilpflanzen und pflanzliche Drogen in Arzneimittelbüchern und Kodizes (2)

In memoriam: Profesor Jozef Tomko         69

Redakcia:

Rastlinné silice a ich monoterpény pri bolestiach kĺbov a svalov         70

MUDr. K. Mika:

Od rastliny k človeku (LX) – lobelka tabaková         72
From plant to man (LX) – Indian Tobacco (Lobelia inflata)
Von der Pflanze zum Menschen (LX) – Indianertabak (Lobelia inflata)

prof. MUDr. J. Kresánek, PhD:

Liečivé rastliny západu nového milénia (74): rumanček kamilkový, ruta voňavá, ruža šípová, smilax užitočný         74
Western medicinal plants of the new millennium (74). chamomile (Matricaria chamomilla), rue (Ruta graveolens), dog rose (Rosa canina), sarsaparilla (Smilax)
Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (74). Echte Kamille (Matricaria chamomilla), Weinraute (Ruta graveolens), Hundsrose (Rosa canina), Stechwinden (Smilax)

Redakcia:

Nedarí sa vám otehotnieť? Môžu vám pomôcť vitamíny skupiny B – inozitol a kyselina listová!         78

Ing. G. Růžičková, PhD.:

Udržitelný sběr planých rostlin ve střední Evropě (2)         80
Sustainable collecting of wild growing plants in Central Europe (2)
Nachhaltige Wildpflanzensammlung in Mitteleuropa (2)

Rozhovor s firmou : Fytofarma, a. s., Malacky         82

prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:

Rastliny spôsobujúce otravy a alergie: veternica hájna, v. iskerníkovitá        84
Toxic and allergenic plants: wood anemone (Anemone nemorosa), yellow a. (A. ranunculoides)   
Gift- und Allergiepflanzen: Buschwindröschen (Anemone nemorosa), Gelbes W. (A. ranunculoides)

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Anders Jahan Retzius         85
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Anders Jahan Retzius
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Anders Jahan Retzius


 

Príloha

doc. Ing. M. Habán, PhD., doc. Ing. M. Habánová, PhD.:
Miniatlas liečivých rastlín 43 • Miniatlas of medicinal plants 43 • Miniatlas der Heilpflanzen 43

  • hadovník väčší (Bistorta major) • bistort • Schlangen-Knöterich
  • stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare) • common knotgrass •Vogelknöterich
  • pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum) • buckwheat • Echter Buchweizen
  • rebarbora dlanitá (Rheum palmatum) • Turkish rhubarb • Handlappiger Rhabarber

ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby