Aconitum lycoctonum L. - Oměj vlčí mor – prilbica žltá

Rozšíření: Oměj vlčí mor je rozšířen v jižní a střední Evropě. U nás se vyskytuje poměrně hojně ve světlých, vlhkých horských listnatých lesích, v křovinatých porostech, na pasekách apod. z nížiny do alpínského pásma.

Popis: Vytrvalá bylina, 50 -120 cm vysoká, má tenký, válcovitý oddenek, často rozvětvený, nikoli však hlíznatě ztlustlý. Lodyha je víceméně chlupatá, rozložitě větvená. Čepele střídavých listů jsou dlanitě dělené, s 5 ? 6 širokými obvejčitě klínovitými úkrojky, hluboce zastřihovanými v široké cípy. Květenství řídké, latnaté. Květy jsou výrazně zygomorfní, bledožluté barvy, s kalichem korunovitě zbarveným, přilba vysoká, téměř válcovitá, horní dva lístky (přeměněné v medníky) s tenoučkou ostruhou. Tyčinky lysé měchýřky obsahující černá trojhranná semena. Druh dosti proměnlivý ve vzrůstu, tvaru listových čepelí a odění rostlin. Uvádí se výskyt ve dvou formách.

Použití: Oddenek byl dříve sbírán nejčastěji spolu s natí jako Aconiti lutei radix et herba. Extrakt z rostliny byl v minulosti používán k trávení vlků.

Jedovatá část: Celá nadzemní i podzemní část rostliny.

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc

Rostliny způsobující otravy a alergie (33)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby