prilbica modrá, Herbár HerbyAconitum callibotryon Reichenb. (syn. A. napellus L.) - Oměj šalamounek  ? prilbica modrá

Rozšíření: Evropský druh. U nás rozšířen na vlhkých humózních půdách bohatých na dusík, poblíže horských salaší, na pastvinách, při březích potoků, u cest, v horském subalpínském a alpínském pásmu. U nás se vyskytuje v několika formách.

Popis:Vytrvalá bylina, 50 - 150 cm vysoká, s hlízovitými kořeny a přímou lysou nebo jemně kadeřavě pýřitou lodyhou, která se v květenství rozvětvuje. Čepele listu jsou hluboce 5 ? 7-dílné s úkrojky k bázi zúženými, v obrysu podlouhle kosočtverečnými, nástřihově zubatými. Květenství husté, konečný hrozen je vždy delší než postranní, které rozkvétají později. Květy fialové, zřídka modré, načervenalé (mohou se vyskytovat bílé nebo strakaté), s kalichem po odkvětu opadavým. Přilba polokulovitá, širší, než je její výška. Stopky medníků obloukovitě zakřivené, s tupou ostruhou. Tyčinky jsou lysé nebo brvité. Kvete v červenci až září. Plody jsou měchýřky s leskle černými semeny.

Použití: Drogu tvoří podzemní část rostliny, tj. hlíza s kořeny (Aconiti tuber, Aconiti napelli tuber, Radix aconiti (ČsL 4), R. napelli). V terapii se používá poměrně zřídka (jako prostředek analgetický). Používá se v homeopatii. Obsah alkaloidů v orgánech rostliny velmi silně kolísá podle původu rostliny, jejího stanoviště i roční doby sběru. Před používáním kteréhokoli orgánu rostliny v lidovém léčitelství je nutno co nejdůrazněji varovat!

Léková forma, tj. tinktura, připravená z podzemní části se u nás používá v přípravku Pleumolysin kapky.

Jedovatá část: Celá nadzemní i podzemní část rostliny.

Obsahové látky: V rostlinných orgánech jsou přítomny diterpenické alkaloidy esterového typu (akonitiny) a aminoalkoholového typu (atisiny). Hlavní alkaloid akonitin je ester, který se hydrolyzuje na benzoylakonin a octovou kyselinu, benzoylakonin pak dále na akonin a benzoovou kyselinu. Tyto hydrolytické produkty se také v drogách vyskytují. Atisiny jsou mnohem méně toxické než akonitiny. Dalšími alkaloidy jsou pikroakonitin, hypakonitin (akonitiny), neopellin, napellin, neolin (atisiny). Jsou také udávány stopy efedrinu a sparteinu.

Toxicita a příznaky otravy: Akonitin patří k nejprudším jedům, jeho letální dávka je 2 ? 4 mg. Má vliv na nervy řídící srdeční rytmus (dráždí zvláště parasympatikus) a na srdeční sval. Na neporušenou pokožku akonitin nepůsobí. Vetřete-li se však do ní nebo kápne-li se roztok na sliznici, podráždí zakončení senzitivních nervů, vyvolá nepříjemné mravenčení a pálení, v ústech slinění, reflexní kašel a kýchání. Požije-li člověk větší dávku akonitinu nebo části rostliny, dostaví se velmi brzo příznaky otravy. Vznikne zvláštní pocit mravenčení zadní části ústní dutiny, který se rozšíří na celý obličej a hlavu. Později postoupí do konečků prstů rukou i nohou, na uši, do pánevní krajiny, na prsa a záda. Potom následuje úplná anestezie. Mydriáza se střídá s miózou. Zároveň se dostaví příznaky celkové, jako pocení, nauzea, zvracení, kolika, průjem, pokles teploty, zimnice, poruchy srdeční činnosti a velká svalová slabost. Dýchání se stává stále povrchnější a smrt nastane poškozením srdce a zástavou dechu. Vědomí je však až do konce neporušeno.

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

Rostliny způsobující otravy a alergie (33)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby