Mak siaty - vydavateľstvo HerbaMáloktorá rastlina priniesla ľudstvu toľko úžitku a zároveň toľko nešťastia ako mak siaty. Na jednej strane je zdrojom účinných liečiv, na druhej strane sú jeho účinné látky zneužívané ako omamné a psychotropné látky, ktoré ľudstvu priniesli mnoho nešťastia.

Mak siaty poznali už pred 3000 rokmi Sumery. Využívali ho pri svojich náboženských obradoch. Vo veľkej úcte ho pre jeho analgetické vlastnosti mali i starí Egypťania. Vence z maku sa našli i v starých egyptských hrobkách. Uznávali ho i starí Gréci. V starogréckej mytológií boh spánku Hypnos bol vyobrazovaný ako okrídlený mladík s makovicami v rukách. Grécki lekári ho používali už v 4. storočí pred naším letopočtom. Po ázijskom kontinente  ho rozšírili Araby. Používali ho aj na liečbu cholery a úplavice. V 13. storočí sa dostal až do Číny.

Niektorí autori považujú rodové meno „Papaver“  údajne odvodené od latinského názvu „prs“. Pravdepodobne preto, že biela šťava - „ópium“ vytekajúca z poranenej makovice pripomínala mlieko. Druhové meno „somniferum“ pochádza pravdepodobne z gréčtiny a znamená „prinášajúci spánok“.

Mak siaty je jednoročnou rastlinou pestovaná v početných varietach. Tieto sa medzi sebou líšia farbou kvetov a semien, tvarom a veľkosťou plodov, ale aj obsahom alkaloidov a ich vzájomným zastúpením. Koreň má vretenovitý. Byľ je vzpriamená, holá ale aj chlpatá. Listy sú vajcovité, objímavé, zubaté a vykrajované. Byľ dosahuje výšku 50 až 100 cm. Nesie veľké 4 lupienkovité, korunné, najčastejšie biele kvety s fialovou škvrnou na báze. Plody sú mnohosemenné tobolky - makovice. Semená sú podľa odrody biele, sivé alebo modrofialové. Nezrelé semená obsahujú alkaloidy preto sú jedovaté. V zrelých semenách sa alkaloidy nenachádzajú. Celá rastlina obsahuje mliečnice.

Pre potravinárske účely sa pestuje sa na celom svete. Legislatívne je však jeho pestovanie regulované. Podľa Dohovoru OSN z roku 1961 je nad pestovaním maku potrebný dohľad a pestovanie je možné obmedziť, prípadne aj zakázať. V Európe sa môže s rôznymi zákonnými obmedzeniami ale i bez nich, pestovať napríklad na Slovensku, v Česku, Poľsku, Španielsku, Turecku. Najväčším pestovateľom maku v stredoeurópskom priestore je Česká republika, ktorá dodáva na stredoeurópsky trh až okolo 60 % spotreby. V potravinárstve sa využívajú semená a olej „Papaveris oleum“. Ide vlastne o olejnatú rastlinu. Obsah oleja sa pohybuje okolo 50 %.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby