V rámci čeľade kaktusovitých (Cactaceae) existuje cca 250 rodov a viac než 2000 druhov. Pochádzajú najmä zo Strednej a Južnej Ameriky, Stredozemia, Austrálie a Indie. Kaktusy patria medzi sukulentné rastliny. Neplatí však častý laický názor, že všetky sukulenty sú kaktusy.

Aké využitie môžu mať kaktusy?

Ako okrasné rastliny

Kaktusy poznáme predovšetkým ako izbové rastliny. Pre svoju odolnosť voči dlhotrvajúcemu suchu a ľahké pestovanie patria nielen do zbierok milovníkov kaktusov, ale väčšinou prežijú aj na každom okne či poličke. Medzi najkrajšie a najznámejšie kaktusy patria jednotlivé druhy rodov Astrophytum Lem. (astrofyt), Cephalocereus Pfeiff. (hlavovec), Echinocactus Link & Otto (rebrovec), Echinocereus Engelm. (ježica), Ferocactus Britton & Rose (ferokaktus), Mammilaria Haw. (bradavkovec), Melocactus Link & Otto (melónovec), Opuntia Mill. (opuncia).

Epifytické kaktusy rodu Epiphyllum Haw. (epifylum) sa nazývajú aj listové kaktusy. Týmto kaktusom sa vo svojom výskume venuje časť slovenských botanikov. Ide o rastliny s veľkými, farebnými kvetmi a značným množstvom hybridov a kultivarov. Záujem pestovateľov vzbudzujú i preto, že ich možno široko hybridizovať nielen v rámci samotného rodu Epiphyllum, ako aj s inými druhmi zo skupiny Hylocereeae. V súčasnosti síce nie je známe ich (fyto)farmakologické využitie, ale výskum v tejto oblasti sa rozbieha.

Ako ovocie

PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., RNDr. Oľga Erdelská, DrSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby