Cukrovka (diabetes mellitus) je ďalším chronickým ochorením, ktoré má súvis s narušenou energetickou rovnováhou a vyžaduje prísnu reguláciu príjmu jednotlivých živín. Pre toto ochorenie je charakteristickým znakom zvýšená koncentrácia glukózy v krvi, ktorá je dôsledkom nedostatočnej tvorby inzulínu a resp. alebo zníženej aktivity inzulínu v cieľovom tkanive (inzulínová rezistencia). Vysoká hladina glukózy, ktorá v organizme zotrváva v priebehu niekoľkých rokov spôsobuje štrukturálne zmeny v stenách malých ciev očnej sietnice a ľadvín a v periférnych nervoch. Okrem toho prispieva, a to priamo či nepriamo, k zrýchleniu procesov sklerózy vo veľkých cievach srdca, mozgu a dolných končatín.

Cukrovka sa na základe charakteristických znakov a klinických prejavov ochorenia delí na dva typy. Asi 10 % cukrovkárov tvoria pacienti s cukrovkou I. typu (niekedy sa označuje aj ako juvenilná cukrovka). Toto ochorenie sa spravidla prejavuje už v detskom veku a vo veku dospievania. Pacienti nie sú obézni a rozvoj ich choroby nastáva na základe zdedených predispozícií alebo prekonaných infekcií. Vyžaduje liečbu inzulínom, aby sa zabránilo vzniku vážnych metabolických komplikácií, ktoré by mohli mať za následok smrť v priebehu niekoľkých dní. Pri tomto type ochorenia na cukrovku sa jedná o postupnú deštrukciu buniek pankreasu, ktoré produkujú inzulín, takže sa tohto hormónu tvorí málo alebo žiadny. Musí sa preto do tela dodávať vo forme injekcií. Ide tu o autoimunitnú reakciu, pri ktorej vlastný imunitný systém zničil bunky v pankrease, ktoré inzulín produkujú. Okrem dedičnosti môže tento stav vyvolať aj vírusová infekcia, jedovaté chemické látky, aj niektoré lieky.

V minulosti bol tento typ cukrovky väčším problémom a hrozbou ako dnes. Vďaka novým liekom a pokroku v medicíne sa znížilo bezprostredné ohrozenie života pacientov. Pomerne jednoduchá každodenná inzulínová liečba optimalizuje proces liečenia, takže napriek ochoreniu môže pacient žiť plnohodnotný život. Bez podávania inzulínu by sa ochorenie skončilo fatálne.

V prípade cukrovky II. typu má na vzniku ochorenia veľký podiel nezdravý životný štýl, obezita a nedostatok pohybu. Počet pacientov s týmto typom cukrovky celosvetovo narastá a lekári predpokladajú, že sa tento trend bude ešte zvyšovať! Toto chronické ochorenie sa  spravidla prejaví u starších jedincov, ktorí v prevažnej väčšine prípadov trpia nadváhou. Nástup ochorenia je veľmi pomalý (aj niekoľko rokov môže prebiehať bez zjavných symptómov) a tento typ cukrovky obvykle nevyžaduje liečbu inzulínom.

Cukrovka II. typu sa vyvíja pri súčasnom výskyte dvoch metabolických porúch: ...

Ing. B. Krkošková, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby