Český lekár, botanik a kňaz Jednoty bratskej Jan Černý (1456 – 1530), nazývaný aj ako Niger, bol veľmi všestranný, vzdelaný a pracovitý muž, ktorý s úspechom zvládol tri vedné odbory a vo všetkých dosiahol mimoriadny úspech. Ako lekár pôsobil dlhšiu dobu v Litomyšli, bol riaditeľom Liečebného domu v Prostějove i rodinným lekárom veľmoža Viléma z Perštejnu a jeho ženy Johanky z Liblic.

Keď v roku 1495 zúril v Čechách mor, pracoval v Litomyšli a s plním nasadením sa zapojil do boja proti nemu. S likvidáciou tejto epidémie a s liečením postihnutých pacientov získal veľké skúsenosti, ktoré popísal v roku 1506 v knihe: Spis o nemocech morních. V ňom jednoduchým prístupným štýlom popísal nielen príznaky ochorenia, ale i vtedy dostupné liečebné postupy a prostriedky na jeho likvidáciu. Toto dielo sa stalo veľmi populárnym, neskoršie vyšlo ešte v desiatych vydaniach. Ním sa stal Černý osobnosťou v medicíne.

Černý bol veľkým stúpencom liečenia liečivými rastlinami, ktoré rád zbieral, kata­logizoval a určoval im aj české názvy. V Litomyšli zo svojho botanizovania a výsledkov z fytoterapie dokončil na základe hlavne svojich pozorovaní dielo: Knieha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář s podtitulom Velmi užitečna, z mnohých knieh latinských i z skutečných prácí vybraná počíná se štastně. Toto dielo bolo pričinením lekára Mikuláša Klaudiana vydané v roku 1517 v Norimbergu.

Jeho zameranie Černý určil tak, aby to bola kniha pre širokú verejnosť, ako kniha rodinná, ktorá by mala byť zrozumiteľná všetkým ľudom.

Analýza jej obsahu ukazuje, že je v nej 444 kapitol, v ktorých Černý popísal 393 liečivých rastlín, niekoľko  drog živočíšneho a minerálneho pôvodu, ba i nie­ktoré chemické prvky. V ďalšej časti diela nazvanej: Vo vodách pálených rozličných sepsání, popisuje 65 vôd z bylín a 16 diagnóz na liečenie ktorých sa dajú použiť. Jednotlivé popisované rastliny sú zoradené abecedne a uvádza sa u nich vtedy najčastejší český, ďalej latinský a nemecký názov, popis rastliny alebo jeho časti, manipulácia po ich zbere a využitie. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho prínos v zavedení českeho botanického názvoslovia, ktorým položil základy dnešného názvoslovia. I toto dielo malo nesmierny ohlas a Černý sa stal osobnosťou aj v botanike a fytoterapii.

Ako kňaz Jednoty bratskej napísal niekoľko polemických traktátov na obhajobu klasických názorov českých bratov, čím vstúpil aj do dejín protestantskej cikrvi a stal sa osobnoťou v teológii.

Historici mu na základe tohto výkonu prisúdili prívlastok, že bol mužom, ktorý napomohol procesu zavádzania vedeckého postupu do prírodných vied.

Dr. h. c., prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby