Tvorba klubek (tangles)

Neurofibriární klubka jsou párová helikální vlákna, která jsou ukládána do neuronů – obsahují A?, změněné neurofibrily a tau-protein. Tau-protein je za okolností normálních fyziologických podmínek pro neurony jednoznačně nutnou sloučeninou: má podíl na inkorporaci tubulinu do mikrotubulů a mikrotubuly stabilizuje. V průběhu AD je však t-protein nadměrně fosforylován, má výrazně vyšší molekulovou hmotnost a tento stav drasticky snižuje stabilitu mikrotubulů. Právě fosforylace proteinu hraje jednu z hlavních klíčových rolí v progresi Alzheimerovy choroby: je dalším faktorem, který indukuje tvorbu A? a spouští vznik většího množství ROS. Různé typy reaktivních forem kyslíku odlišně degradují isoformy t-proteinu, zvýšená fosforylace narušuje cytoskelet a způsobuje zánik nervové buňky. Tyto částice také způsobují uvolnění zánětem aktivovaných buněk mikroglie na periferii amyloidních plaků, nastává úbytek ATP (adenosintrifosfátu) a tento nedostatek energie řeší neurony programovanou buněčnou smrtí – apoptózou. V oblasti zásahu se uvažuje o použití dvou skupin látek: antioxidantů a skavengerů ROS a inhibitory GSK-3b.

Antioxidanty a skavengery reaktivních forem kyslíku jsou látky všeobecně velmi žádané a to nejen v souvislosti s AD: mají velký význam v případě postižení kardiovaskulárního systému, revmatoidních onemocnění, diabetes mellitus a při expozici organismu vůči toxickým látkám (alkohol, zplodiny kouření). Univerzální, vysoce účinné a zároveň netoxické antioxidanty jsou v oblasti přírodních látek stále hledány, ale nenacházeny a podle našich názorů nalezeny nebudou. Existují sice účinné přírodní antioxidanty, většinou však zasahují jeden určitý typ radikálu a demonstrují svůj účinek poměrně úzce. Nejběžnějšími, nejúčinnějšími a univerzálními látkami jsou stále tři přirozené antioxidanty: isomery tokoferolu, kyselina askorbová a glutathion...

(ukazka)

Doc. RNDr. L. Opletal, CSc., Mgr. J. Chlebek, Ph.D.

Přírodní zdroje potenciálně využitelné v ovlivňování Alzheimerovy choroby (2)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby