Odmietavé reakcie na potraviny možno definovať ako nenormálnu fyziologickú odozvu, spôsobenú konzumáciou potravín, ktorá sa vyskytuje u malého počtu konzumentov. Vo všeobecnosti existuje niekoľko rôznych typov individuálnych odmietavých reakcií na potraviny, ktoré sa často nesprávne označujú ako alergie. Aj v odbornej literatúre sa nejednotne a zmätočne používajú termíny alergia (allergy), precitlivenosť (hypersensitivity) a neznášanlivosť (intolerance).

Látky, ktoré vyvolávajú prejavy intolerancie sa spravidla delia na imunogénne zlúčeninyzlúčeniny bez imunologickej odozvy. Potravinová alergia je nepriaznivá imunologická reakcia na prijatú potravinu alebo jej zložku, pri ktorej sa vyvoláva tvorba imunoglobulínu E (IgE) protilátok a mediátorov alergickej reakcie. Táto reakcia nesúvisí s fyziologickým účinkom potraviny.

Medzi zlúčeniny bez imunologickej odozvy sa zaraďujú alergény nevyvolávajúce produkciu IgE, a iné zlúčeniny bez imunologickej odozvy. Príkladom prejavu reakcie na látky nevyvolávajúce produkciu IgE je celiakia, t.j. glutén-senzitívna enteropatia.

Intolerancia voči zlúčeninám bez imunologickej odozvy sa prejavuje v rôznej forme, ako sú: metabolické poruchy, napr. laktózová intolerancia, reakcie neprekonateľného odporu (idiosyncratic reaction), alebo anafylaktoidné reakcie.

(ukážka)

Ing. Bernadetta Krkošková, CSc.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby