Huby mali v kultúrach národov Ázie od nepamäti významné miesto v prevencii i liečbe širokej škály chorôb, vrátane tých najzávažnejších. Moderný výskum už dostatočne preukázal racionálnosť použitia v ľudovom liečiteľstve a otvoril aj reálne možnosti ich zaradenia do modernej liečby. O biologických účinkoch troch z najznámejších – húževnatca jedlého, trsovnice a lesklokôrovky hnedočervenej – prezentovaných nedávno odbornej verejnosti aj v Európe (Wiesbaden, Nemecko), sme priniesli stručnú informáciu aj na stránkach nášho časopisu (Liečivé huby, č.1, 2008). Najnovšie poznatky o lesklokôrovke hnedočervenej(Ganoderma lucidum, P. Karst), jednej z najvýznamnejších liečivých húb, na štúdium ktorej sa v posledných rokoch sústredil značný záujem odborníkov, uvádzame v tomto príspevku.

(Ukážka)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby