Bolesť je nepríjemný emocionálny a zmyslový zážitok, ktorý je spojený s potenciálnym, alebo skutočným poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna a predstavuje extrémne komplexný fenomén. Je výsledkom aktivácie dvoch hlavných neurologických systémov známych ako pomalý a rýchly. Prenos informácií o bolesti do mozgu sa označuje ako nocicepcia a nervové zakončenia vysielajúce správy o bolesti do centier v mozgu a mieche sa nazývajú nociceptory. Bolesť nie je choroba, ale symptóm, jej vyliečenie závisí od odstránenia príčiny.

Viaceré prírodné liečivá sú účinné v liečbe bolesti (analgetiká), aj keď pri viacerých nie je mechanizmus účinku objasnený. Často ide totiž o celé rastlinné extrakty, nielen samotné účinné látky.

Kapsaicín je prírodná látka patriaca do skupiny kapsaicinoidov. Jeho najvýznamnejším zdrojom je paprika ročná/paprika roční (Capsicum annuum L. var. minimum Mill.)paprika kríčková/paprika křovitá (C. frutescens L. s.l.) z čeľade ľuľkovité (Solanaceae), vo svete známa ako „chili“ paprika. Tieto druhy zahŕňajú množstvo variet a kultivarov. Uvádza sa, že paprika ročná má na rozdielod papriky kríčkovej nižší obsah kapsaicinoidov. Paprika kríčková obsahuje približne 0,4 až 1,5 % týchto alkaloidov, zatiaľ čo paprika ročná ich obsahuje len 0,01 až 0,35 % a je preto vhodnejšia na vnútorné použitie. Kapsaicinoidy sú látky, ktoré vo svojej molekule obsahujú amidovú skupinu. Využívajú sa pri reumatických a nervových bolestiach, cukrovke, po zahojení pásového oparu a proti svrbeniu spôsobenému psoriázou.

(ukážka)


PharmDr. S. Fialová, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby