Ing. J. Vraný: Otázky produkce léčivých rostlin

Dr. PhMr. F. Starý, CSc: Prípravy pestitelu léčivých rostlin na jaro

PhMr. J. Beck, CSc: Jarný zber

Ing. František Blažek: Státní odrudové pokusy s léčivými a aromatickými rostlinami

Zo škôl

Václav Braný: Zkušenosti malé venkovské školy ve sběru léčivých rostlin

RNDr. M. Pulchart: Pořizujeme si herbář

Zo sveta liečivých rastlín

RNDr. M. Pulchart: Rulík zlomocný - dárce zdraví a nebezpečný nepřítel

Z komisií