RNDr. PhMr. I. LEIFERTOVÁ, CSc.

Hydrofilní léčivé rostliny   161

Hydrophilic medical plants

 

Ing. J. KRÁL

Kvalita osiva lopuchu – předpoklad pro úspěšnou aplikaci herbicidu    167

A quality of burdock seed for sowing is a precondition for successful of

Herbicide

 

Ing. P. ČUPKA

Šalvia lekárska v terapii    172

Sage (Salvia off.) in a therapy

 

  1. ŠÍCHA, J. DUŠEK, T. SIATKA, I. HRONEŠ

Znovu o rostlinách rodu Echinacea    176

Again about plants of the genus Echinacea

 

RNDr. PhMr. V. BREŽNÁ

Jasenec biely (Dictamnus albus L.)     179

Dictamnus albus L.

 

RNDr. I. ŠALAMON

Slnečnica ako prírodný zdroj bioelemntov, vitamínov a bielkovín    182

 

Vecný register 1990     186

Register autorov 1990   191

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby