V 18. století přistupují k soukromým světským farmakobotanickým zahradám na našem území zahrady univerzitní.

Nerodili se lehce. Na potřebu založení botanické zahrady upozorňuje již panovnický dekret z 19. října 1747, kterým ukládá Marie Terezie pražské lékařské fakultě, aby dokud nebude zřízena chemická laboratoř a botanická zahrada, využívala pro výuku studentu lékárny a botanické exkurze.

Reformy však dostaly určitý spád až když byl pověřen úpravami lékařského studia ve Vídni osvícený osobní lékař císařovny Gerhard van Swieten (1749). Na pražské lékařské fakultě byla mimo jiné zřízena dvě mimořádná profesorská místa. Jedno z nich (“Přírodověda“) obsadil roku 1752 badatel světového rozhledu Jan Křtitel Boháč. Na druhé (“Nauka o léčivých rostlinách a Materia medica“) byl jmenován již roce 1749 žák věhlasného milánského botanika Francesca Caccii a doktor lékařství univerzity v Pavii Josef Adalbert Scotti s podmínkou, že až do založení řádné univerzitní zahrady bude své žáky vyučovat botanice ve vlastní nebo pronajaté zahradě. Scotti podmínku splnil a již v roce 1750 doplňoval své teoretické přednášky názorným vyučováním v zahradě u svého domu na Malé Straně, v niž vypěstoval na 500 druhu rostlin. V následujícím roce pronajal k tomuto účelu větší zahradu profesora anatomie a v roce 1752 zahradu svého tchána o výměře asi 0,7 ha, do níž opatřil z Paříže semena 4000 druhu rostlin – vše včetně platu zahradníka na své náklady.

Začátkem dubna téhož roku podává Scotti císařovně memorandum, v němž po rekapitulaci své pedagogické činnosti na lékařské fakultě a nákladů na ni vynaložených zdůrazňuje potřebu důkladné znalosti botaniky pro lékaře a zejména farmaceuty a žádá, aby byla v Praze po vzoru jiných univerzit zřízena botanická zahrada, na jejíž udržování by mělo být univerzitě každoročně věnováno několik set zlatých. Císařovna vyslovila ještě v dubnu 1752 se Scottiho návrhem zásadní souhlas a vyžádala si od univerzitní komise, pověřené reorganizací a modernizací studia, návrh, jak opatřit finanční prostředky na založení a udržování botanické zahrady. (O tom, komu měla zahrada převážně sloužit, svědčí návrh zmíněné komise z ledna 1754, aby peněžní prostředky na její udržování byly získány z každoročních příspěvků lékárníků; ti za to měli dostat privilegium k výhradnímu prodeji dovážených minerálních vod a odškodné v podobě zákazu novoročních a jiných darů, které od nich dostávali lékaři za své úřední prohlídky lékáren; návrh však neprošel)…


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby