Ateroskleróza... Neverím, že treba význam tohto slova vysvetľovať. To už počul zrejme každý a možno sa s týmto problémom stretol osobne. Aby bolo jasné: ateroskleróza nie je zabúdanie. Je to kôrnatenie ciev.

Teraz trochu štatistiky. Ateroskleróza a ďalšie kardiovaskulárne (srdcovocievne) ochorenia – KVCH a ich dôsledky predstavujú na Slovensku 50 – 60 % úmrtnosti.

To znamená, že zo sto zosnulých ľudí zomiera až 60 na následky KVCH! V roku 2005 to bolo 23 084 ľudí! Ako jedno menšie slovenské mesto. Ide o príliš vysoké číslo!

Mnohé rozvinuté krajiny Európy a Severnej Ameriky začali prostred níctvom svo jich oficiálnych inštitúcií pred 10 – 20 rokmi uplatňovať preventívne programy s cieľom znížiť výskyt naj čas tejších degeneratív nych ochorení, čo sa v mnohých prípadoch (Fínsko, USA, Švédsko, Veľká Británia a pod.) darí, a tak sa neustále zväčšuje priepasť medzi nami a „nimi”. Výskyt KVCH u nás teda rastie a spoločnosť sa stále nechce brániť – racionálne a fungujú ce intervenčné programy v podstate neexistujú.

Musíme s tým teda robiť niečo sami. Inak ide o iracionalitu obludných rozmerov: platíme dane – z nich sa dotuje výroba a propagácia potravín, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za rizikové. Pod vplyvom konzumácie nezdravej stravy ochorieme a míňame ďalšie dane keď sa z našich chorôb liečime. Absurdné! Nebuďte však pesimisti! Veľa môžete urobiť sami.

Čo sa stane a prečo?

U zdravého človeka je všetko v poriadku – krv si nerušene prúdi cievami (artériami), nikde sa nevíri, nikde nezráža... Problém sa objaví vtedy, ak výstelka cievy (endotel) začne strácať svoje vlastnosti a narušia sa jej funkcie.

Do steny cievy sa začnú ukladať tuky prítomné v krvi a cieva začne hrubnúť dovnútra. V mieste poškodenia vzniká tukové ložisko, zápal a postupne jazva. To vytvorí podmienky pre vznik víru a ten je zase spúšťačom usadania krvných doštičiek. Krvné doštičky (trombocyty) sa postupne usádzajú na stenu cievy až narastie zrazenina – trombus. A taký trombus – to je nebezpečná vec. Môže upchať cievu úplne a bunky, ktorým cieva pôvodne prinášala kyslík a živiny sa dusia (možno až udusia, ak upchatie trvá viac ako niekoľko málo minút) alebo sa môže celý trombus, či jeho časť uvoľniť a krvným obehom odplaviť na iné miesto, kde sa zakliní na užšom mieste a výsledok je rovnaký – upchatá cieva.

V našom tele máme 100 000 km krvných ciev! Podľa toho, ktoré cievy ateroskleróza postihuje, vyvíjajú sa v spojení s inými faktormi rôzne následky – ischemická choroba srdca (typickým príkladom je angina pectoris - zvieravé bolesti za hrudnou kosťou, ktorá sa, samozrejme, nedá liečiť penicilínom), infarkt srdcového svalu, náhle cievne mozgové príhody (mozgová porážka), poškodenie zraku až slepota, poškodenie obličiek, gangréna (odumretie tkaniva v okrajových častiach tela, napr. v dolnej končatine), impotencia (erektilná dysfunkcia) a pod. Preto musíme viesť takú životosprávu, aby sme chránili svoje cievy.

Podľa dnes dostupných informácií sa na vzniku aterosklerózy podieľajú mnohé faktory. K tým najznámejším patrí fajčenie, stres, obezita, nedostatok telesnej aktivity, zvýšený krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu a krvných tukov, cukrovka a porucha v účinku inzulínu (tzv. inzulínová rezistencia), nadmerné pôsobenie voľných radikálov (látky, ktoré premenia v podstate indiferentné krvné tuky na nebezpečné agresory poškodzujúce cievnu stenu), nedostatok antioxidantov (látok, ktoré bránia toxickému vplyvu voľných radikálov), vírusy, baktérie a ich toxíny, znečistené ovzdušie a nevhodná výživa. Určitú úlohu hrá aj dedičnosť, ale výborná správa je, že vplyv dedičnosti je vo všeobecnosti veľmi malý – až 80 % rizika máme pod kontrolou svojím spôsobom života. A práve výživa je asi najsilnejším faktorom, ktorý vstupuje do hry o naše cievy. Tak ju použite vo svoj prospech!

www.akv.sk


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby