DOC. ING. Ľ. MICHNÍK, CSc.

Vedecko-technický rozvoj – faktor ekonomického rastu  33

Scientific-technical advancement - factor of economical deve­lopment

 

DOC. RNDr. A. JURKO, DrSc.

Peľové alergény v našej flóre a vegetácii  36

Pollen allergens in our plants

 

RNDr. PhMr. I. LEIFERTOVÁ, CSc., RNDr. M. LISÁ

Mandloně ve farmaceutické praxi    45

Almond trees in pharmaceutical practice

 

PharmDr. F. ŠÍSTEK

Naše třezalky a jejich charakteristika   48

Our Saint John's Worts and their characterization

 

PhMr. J. ŠIMKOVÁ, Ing. D. MATESOVÁ, Ing. V. NOVÁK, Ing. M. MAIRYCH

Využití rostlinných extraktú ve stomatologii   50

Use of plant extraets in stomatology

 

Doc. Dr.PH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.

Poznáte čajovinové drogy? II.   52

 

Odpovedáme čitateľom   55

 

Zo zahraničných časopisov   59

 

Oznamy   61

 

Nové knihy   63

 

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby