RNDr. J . SLANÝ, CSc.

Starostlivosť o zdravie - celospoločenská úloha    1

The health care - a social task

 

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.

Vňať vŕbovky ako čajovinová droga     4

Herba epilobi as a tea drug

 

RNDr. V. HROCHOVÁ

Cesnačka lekárska    8

Alliaria officinalis Andr.

 

RNDr. PhMr. L. SÚKENÍK

Rastliny sa bránia proti hmyzu   10

The plants protect themselves against insect

 

PharmDr. P. KOVÁČ

Virginský tabák   13

Virginia tobacco

 

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.

Poznáte čajovinové drogy? I.  17

 

Odpovedáme čitateľom  19

 

Zaujímavosti  25

 

Oznamy  28

 

Náruč liečivých myšlienok  30

 

Nové knihy  31

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby