MUDr. K. Mika

  • Fytoterapia pri chorobách pohybovej sústavy

Doc. DrPH. J. Kresánek CSc.

  • Reumatické chroby a liečivé rastliny

RNDr. PhMr. I. Leifertová CSc.

  • Revma a léčivé rostliny

Prof. Ing. J. Dubovský CSc.

  • Genetika liečivých rastlín – slovo na záver

MUDr. K. Mika

  • Horčík a zdravie

DrPh. PhMr. F. Machovičová CSc.

  • Vitex jahňací – jeho význam a použitie

Doc. DrPH. PhMr. J. Kresánek CSc.

  • Poznáte čajovinové drogy? XX.

Odpovedáme čitateľom

  • Zoznam vykupovaných druhov liečivých rastlín v r. 1993
  • Zoznam nákupní liečivých rastlín

ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby