LACTUCA VIROSA L. Locika jedovatá – šalát jedovatý

ROZŠÍŘENÍ: Jihoevropský druh zasahující svým rozšířením do střední Evropy a Asie. U nás roste na kamenitých, výslunných svazích při okrajích křovinatých porostů a skal, na suti, pasekách, při okrajích cest a tratí i ve vinicích, z nížiny do podhůří. U nás pouze ojediněle zplanělá z dřívějších kultur nebo zavlečená. Často v blízkosti lidských sídel.

POPIS: Jednoletá až dvouletá bylina vysoká 50 – 150 cm, s vřetenovitým kořenem, páchnoucí po maku. Lodyha přímá, pevná, často červenavě naběhlá, lysá, na bázi štětinatá, nahoře rozvětvená. Listy jsou jednoduché, střídavé, lysé, modravě zelené, tuhé, na rubu na střední žilce štětinaté, na okraji jemně ostnitě zubaté, téměř vodorovně odstálé, vejčitě podlouhlé až vejčité, nedělené, řidčeji poněkud chobotnatě laločnaté, přízemní listy velké, zúžené sbíhavě v řapík, stonkové listy přisedlé srdčitě střelovitou a objímavou bází. Květenství je lata v obrysu jehlancovitá. Úbory drobné, zákrov z vejčitě válcovitých listenů, bělavě lemovaných, na špičce červených, koruny světle žluté. Kvete v červenci až září. Plody jsou nažky, po každé straně s 5 žebry, úzce křídlaté, lysé, znenáhla zúžené v  tenký bělavý zobánek, chmýr bílý, rozestálý.

POUŽITÍ: V terapii se dříve užívala hlavně nať (Lactucae virosae herba), která také v čerstvé formě sloužila v homeopatii. Dále se užívala zahuštěná mléčná šťáva (Lactucarium germani cum) a lékové formy z natě např. Extractum lactucae virosae, Sirupus a Tinctura lactucae viro sae. Všechny uvedené prostředky sloužily jako sedativa při dráždivém kašli, a to bez nebezpečí návyku, dále jako hypnotika, při astmatu, neuralgii a dně a také jako narkotika (dříve náhrada za opium). Léčebné účinky tohoto druhu byly známy již ve starověku. Od poloviny 19. století však jeho aplikace upadala a droga se stala obsoletní.

JEDOVATÁ ČÁST: Celá rostlina.

OBSAHOVÉ LÁTKY: Pálivě hořká mléčná šťáva obsahuje laktony laktucin a laktukopikrin. Dále je přítomen ester laktucerin a triterpenický alkohol laktucerol, kaučuk a organické kyseliny.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: Otravy byly pozorovány u člověka a některých domácích zvířat. U zvířat byly při otravě pozorovány pomalý tep, rychlý dech, svalová slabost; zvířata kolísají při chůzi jako opilá, padají a exitují.

POZNÁMKA: Podobné látky obsahují i jiné u nás rostoucí druhy locik, např. Lactuca quercina L – locika dubolistá (šalát dubolistý), dvouletá rostlina, až 150 cm vysoká , vyskytující na rumištích a u cest v teplejších oblastech, L. serriola L. – locika kompasová (šalát kompasový), nápadná jednosměrnou orientací růstu a další. Před objevením chloroformu se locik spolu s rozpukem, bolehlavem a blínem používalo jako narkotika při operačních výkonech („Spongia som nifera“).

LÉČENÍ OTRAVY: Odstranění toxického agens a symptomatická léčba.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby