MUDr. K. Mika    Fytoterapia diuretickými (močopudnými) drogami    146
Doc. RNDr. PhMr. I. Leifertová CSc.    Rostlinná diuretika s obsahem purinových derivátů    152
MUDr. J. Hoferová    Byliny s močopudným účinkom    155
RNDr. PhMr. V. Brežná     Zlatobyľ obyčajná (Solidago vigaurea)    158
MVDr. J. Skalka CSc.    Liečivé rastliny vo veterinárnej medicíne    160
Ing. M. Kučerová CSc.    Preventívny prostriedok proti prechladnutiu    162
Doc. DrPH. PhMr. J. Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XXVIII.    163
RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová CSc., Mgr. M. Nemčoková    Prehľad originálnych Bachových kvetov    166
B. Malá    Strava ako liek    170
Odpovedáme čitateľom    171
Zaujímavosti    172
Vyhradené pre ženy    177
Zo zahraničnej tlače    179

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby