Mgr. M. Nemčoková    Liečivá energia Bachových kvetov    110
RNDr. PhMr. L. Súkeník    Kedysi strom smútku    113
E. Balažová    Počuli ste o baraňom cíceri?    115
Doc. Ing. A. Michalíková CSc.    Fytoterapia v ochrane rastlín    117
RNDr. PhMr. F. Starý CSc.    Léčivky pěstované na záhrade    120
DrPH. Mr. F. Machovičová    Pohľad na súčasné použitie mučenky opletavej    126
MVDr. J. Skalka CSc.    Liečivé rastliny vo veterinárnej medicíne    127
RNDr. PhMr. I. Leiferová CSc.    K aromaterapii    129
B. Malá    Strava ako liek    130
Doc. DrPH. PhMr. J. Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XXVII.    132
Zaujímavosti    135
Vyhradené pre ženy    139
Čitatelia nám píšu     141
Zo zahraničnej tlače    142
Nové knihy    143

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby