MUDr. Karol Mika    Fytoterapia nervových a duševných chorôb I.     182
RNDr. PhMr. Lukáč Súkeník    Čo sa skrýva vo vedeckých menách rastlín?    188
Doc. RNDr. Marie Sovová CSc.    Je pravý čaj pouze chutný nápoj?    191
Pharm. Dr. S. Plačková    Toxické mikroelementy v liečivých rastlinách    193
RNDr. PhMr. Miroslav Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách VI.     196
Ing. Peter Bohinský    Zlatobyľ obyčajná. Archangelika lekárska     200
Doc. PhMr. Július Beck CSc.    Málo známe použitia dvoch na Slovensku bežne sa vyskytujúcich liečivých rastlín    201
Doc. DrPH. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XXXIV.    202
Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    Novoregistrované fytofarmaká    206
Redakcia    Ako reágujete na náladové jesenné počasie?    208
Odpovedáme čitateľom    209
Zo zahraničnej tlače    210
Nové knihy    210
Autorský register    212
Vecný register    213