RNDr. Ľ. Nátherová CSc.    Životné jubileum doc. RNDr. PhMr. Milana Lehké CSc.    146
Ing. Pavol Čupka    Šalvia lekárska vo výrobnom programe a.s. Slovakofarma    148
MUDr. J. Hoferová    Dary prírody - liečivé rastliny s jedlými plodmi    150
RNDr. PhMr. L. Súkeník    Fytoterapia v Európe. Európska Únia podporuje spoločnosť pre fytoterapiu    153
Ing. J. Jelínek    Fyterol - predstavujeme Vám nový výrobok    154
RNDr. J. Stano CSc. - Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Výstava liečivých rastlín a z nich HVLP na veľtrhu Agrokomplex´ ´95 v Nitre    155
Redakcia     Zimné zbery lieičvých rastlín    157
RNDr. PhMr. M. Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách V.    160
DrPH. PhMr. J. Kresánek CSc.     Poznáte čajovinové drogy? XXXIII.    167
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Novoregistrované fytofarmaká    170
Odpovedáme čitateľom    172
Zo zahraničnej tlače    176
Nové knihy    178

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby